به گزارش برنا؛ در دویست و هشتاد و چهارمین جلسه شورای شهر و در جریان بررسی حسابرسی سازمان فناوری و اطلاعات و ارتباطات شهرداری برای سال مالی 1394 مجید فراهانی گزارش کمیسیون برنامه و بودجه را قرائت کرد. 

فراهانی گفت: حسابرسی سازمان فناوری و اطلاعات و ارتباطات شهرداری توسط موسسه حسابرسی بهمند که دارای درجه کیفی الف است انجام شده است. حسابرس وضعت مالی سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران در تاریخ 29 اسفند 94 و عملکرد جریان های نقدی آن را برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور را از تمام جنبه های با اهمییت طبق استانداردهای حسابداری به نحو مطلوب ارزیابی کرده است. 

فراهانی ادامه داد: در ارزیابی کمیسیون بودجه و نظارت مهمترین مواردی که می توان به آن اشاره کرد عدم رعایت قوانین و مقررات و همچنین موارد نیازمند تعیین تکلیف و مسائل مالیاتی است. موارد متعددی در گزارش حسابرس وجود دارد که مهمترین آنها از این قرار است. اولا مالیات عملکرد سازمان است که لازم است سازمان فاوا ظرفت مدت سه ماه گزارش خود را درباره معافیت مالیاتی و اعلام نظر مراجع مالیاتی در اختیار حسابرس شورا قرار دهد. 

او افزود: موضوع بعدی بحث خرید یکپارچه سازی و توسعه شبکه بیسیم شهرداری تهران است که قرارداد آن از قراردادهای پرحاشیه سازمان بوده است. لازم است فاوا توضیحات خود را در این باره و وجوه پیش پرداختی که در اختیار پیمانکار قرار گرفته در اختیار حسابرس شورا قرار دهد. برآورد سود واقعی شورا هم مورد بحث است که باید موارد دقیق سود واقعی در اختیار شورا قرار گیرد.

در ادامه حسن رسولی گفت: کمیته مربوطه مستند به گزارش حسابرس سال 94 سازمان فاوا 14 بند از گزارش حسابرس استخراج کرده و برای استیفای حقوق شهروندان در این سازمان تکالیفی را تعیین کرده است که امروز باید به تصویب برسد و مورد پیگیری قرار گیرد. 

رسولی افزود:  در بند 8 گفته شده است سازمان بعد از6  سال اقدامی در جهت وصول مالبات راکد نکرده است. مطالبات راکد معنا ندارد، اینها اسناد دریافتنی است که باید برای تک آن اقدام کرده و دریافت کنند. همچنین تفاهم نامه ای  با شرکت ثالثی برای دریافت بهای فروش طرح ترافیک انجام شده است که حضور ارقام آن تسویه حساب نشده است. اینها مواردی است که باید رد مورد آنها اقدام شود. 

در ادامه گزارش کمیسیون به رای گذاشته شد و با 15 رای موافق به تصویب رسید.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: