به گزارش برنا؛ مهم ترین اخبار اجتماعی طی هفته گذشته به مسائلی همچون کرونا انگلیسی، وضعیت کرونا در کشور و... اختصاص دارد.

اخبار مهم گروه اجتماعی برنا 18 فروردین

 

اخبار مهم گروه اجتماعی برنا 17 فروردین

 

اخبار مهم گروه اجتماعی برنا 16 فروردین

 

اخبار مهم گروه اجتماعی برنا 15 فروردین

 

اخبار مهم گروه اجتماعی برنا 14 فروردین

 

 

 

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: