به گزارش برنا؛ محمد مهدی گویا، رئیس مرکز مدیریت بیماری های واگیر وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشکی و علیرضا بیگلری، رئیس انستیتو پاستور ایران اولین افرادی بودند که واسکن پاستور مشترک کوبا را دقایقی پیش تزریق کردند.

سید کمال حیدری، معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ، مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و مدیر اجرایی کارآزمایی بالینی استان اصفهان از دیگر دریافت کنندگان واکسن ایرانی کوبایی هستند. 

گفتنی است سه هزار نفر در اصفهان و 24 هزار نفر طی روزهای آینده دریافت کنندگان این واکسن خواهند بود.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: