به گزارش برنا؛ مهم ترین اخبار اجتماعی طی هفته گذشته به مسائلی همچون ورود واکسن اسپوتنیک روسی به کشور، ورود کرونا جهش یافته آفریقایی، حفاظت از مرزها برای مقابله با کرونای هندی و... اختصاص دارد.

اخبار مهم گروه اجتماعی برنا چهارم اردیبهشت

 

اخبار مهم گروه اجتماعی برنا پنجم اردیبهشت

 

اخبار مهم گروه اجتماعی برنا ششم اردیبهشت

 

اخبار مهم گروه اجتماعی برنا هفتم اردیبهشت

 

اخبار مهم گروه اجتماعی برنا هشتم اردیبهشت

وبگردی

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: