به گزارش برنا؛ جدول دروس مدرسه تلویزیونی جمعه 31 اردیبهشت به شرح زیر است:

شبکه ‌آموزش:

آموزش درس تربیت‌بدنی

ساعت ۷:۴۵تا ۸

فنی و حرفه ای و کاردانش :

ساعت٨ تا ٨:٣٠

حسابداری صورت های مالی - رشته حسابداری - پایه۱۲- شاخه فنی و حرفه ای

ساعت۸:۳۰تا ۹:۰۰

نقشه کشی معماری - پایه ۱۱و۱۲ -رشته معماری داخلی و نقشه کشی ساختمان -شاخه کاردانش

ساعت ۹تا۹:۳۰

دانش فنی تخصصی - رشته تاسیسات مکانیکی -پایه ۱۲-شاخه فنی و حرفه ای

۶پایه ابتدایی:

ساعت۱۰:۳۰ تا ١١:۰٠

ریاضی و زندگی

با محوریت پایه اول

ساعت ١١:۰٠ تا۱۱:۳۰

ریاضی و زندگی

با محوریت پایه دوم

ساعت ۱۱:۳۰تا ۱۲:۰۰

ریاضی وزندگی

بامحوریت پایه سوم

ساعت ۱۲:۰۰تا۱۲:۳۰

کاروفناوری - پایه ششم

ساعت ۱۲:۳۰تا۱۳:۰۰

تفکر و پژوهش - پایه ششم

ساعت۱۳:۰۰تا۱۳:۳۰

فارسی و نگارش مقدماتی

ویژه ناشنوایان

ساعت ۱۳:۳۰تا۱۳:۵۰

بازی و ریاضی مقدماتی

ویژه ناشنوایان

متوسطه اول:

ساعت ۱۴:۳۰تا ۱۵:۰۰

فرهنگ و هنر

پایه هفتم

ساعت۱۵:۰۰تا۱۵:۳۰

فرهنگ و هنر

پایه هشتم

ساعت ١۵:٣٠ تا ١۶

فرهنگ و هنر

پایه نهم

دوره آموزش مجازی متوسطه

ساعت ١۶:۳۰ تا ۱۶:۵۰

آموزش معلمان

آموزش یادگیری ادبیات فارسی

متوسطه دوم :

ساعت ۱۶:۵۰ تا۱۷:۱۰

فیزیک سه - پایه ۱۲- رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک

ساعت ۱۷:۱۰ تا۱۷:۳۰

فیزیک سه - پایه ۱۲- رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک

ساعت ۱۷:۳۰تا ۱۸:۰۰

فیزیک سه - پایه ۱۲- رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک

شبکه ۴

ساعت۸فیزیک۳

ساعت۸:۳۰فیزیک۳

ساعت۹فیزیک۳

ساعت۹جامعه شناسی۱

ساعت۹:۳۰حل سوالات فلسفه۲

ساعت۱۰حل سوالات فلسفه۲

شبکه قران و معارف سیما

...... عصر.......

ساعت ۱۵:۳۰ تا ۱۶

آموزش عربی و زبان قرآن ( نکات مهم در آزمون ) برای کلیه رشته های متوسط دوم نظری

وبگردی

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: