به گزارش برنا؛ محمود حبیبی در مورد سامانه یکپارچه سازی اطلاعات با اشاره ضرورت آمادگی سامانه ها برای پروژه مهر از جمله در ثبت نمرات، ثبت نام ها، هدایت تحصیلی و ... ضروری است، اظهار کرد: مراحل یکپارچه سازی سامانه های آموزش و پرورش به دلیل تعدد سامانه های مختلف که به صورت جزیره ای کار می کردند و ایجاد ارتباطات بین این سامانه ها مشکل و پیچیده شده بود.

او معایب سامانه های جزیره ای را نداشتن دیتا صحیح و عدم انعاف پذیری، پیچیده گی ارتباط ها بین سامانه ها دانست و در مورد مزایای یکپارچه سازی سامانه ها گفت: داشتن اطلاعات در لحظه، انعطاف پذیری، ارایه گزارش های مدیریتی و .. از مزایای یکپارچه سازی سامانه ها است.

حبیبی  با بیان اینکه یکپارچه سازی سامانه های آموزش و پرورش به سه زیر سیستم؛ دانش آموزی، منابع انسانی و منابع مالی تقسیم می شود، اظهار کرد: سامانه جامع مدیریت؛ اطلاعات به روز و بر خط، گزارش گیری و وضعیت کلی وزارت آموزش و پرورش را به ما خواهد داد.

مدیرکل دفتر فناوری اطلاعات و ارتباطات وزارت آموزش و پرورش با اشاره به برخی مشکلات و ایرادهایی که کاربران حین کار با سامانه یکپارچه سازی دارند، اظهار کرد: این ایرادها از نوع دیتا است و به دلیل ضعف سامانه یکپارچه سازی نیست، بلکه مشکل از پیاده سازی اطلاعات قبلی است و این موضوع به دلیل توسعه تدریجی سیستم است که زیرسامانه های جدید ایجاد شده نیاز به ارتباط با سامانه های قدیمی دارند و هنگام ارتباط، خطاهایی داده می شود و این ایراد ها به مرور رفع خواهد شد و به تدریج فرایند دیتاگیری سامانه های جدید با زیرساخت های قبلی به طور کامل برقرار می شود.

حبیبی با اشاره به اهمیت صدور ابلاغ های معلمان و ضرورت دقت در صدور آن ها، اظهار کرد: ابلاغ های معلمان در سال تحصیلی آینده به شرطی تایید خواهد شد که برنامه هفتگی برای معلمان ارایه شود و بر همین اساس دسترسی به سامانه صیدا برقرار خواهد شد. در این حالت باید مدیر مدرسه پس از آماده سازی ابلاغ توسط کارشناسان امور اداری، در سامانه یکپارچه، برنامه هفتگی معلم را ثبت و تایید نماید، بنابراین حتما باید مدیر همه ابلاغ ها را به صورت الکترونیکی تایید کند.

او در مورد ثبت نام الکترونیکی مدارس گفت: ثبت نام الکترونیکی مدرسه، نیازمند ساماندهی مدرسه در پایه، مقطع و رشته تحصیلی است و ظرفیت ها به مدرسه داده خواهد شد و منطقه نیز باید آن را تایید کند. بنابراین به مناطق تاکید شود تا توجه ویژه ای به تعیین سازمان مدرسه توسط مدیر مدرسه و تایید آن توسط مناطق داشته باشند.

وبگردی

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: