به گزارش برنا؛ جدول دروس مدرسه تلویزیونی یکشنبه 9 خرداد به شرح زیر است:

شبکه ‌آموزش:

فنی و حرفه ای و کاردانش :

ساعت۱۱:۰۰ تا ۱۱:۲۵

توسعه دهنده سیستم های مدیریت محتوا -رشته تولید و توسعه - پایه ۱۲- شاخه کاردانش

ساعت۱۱:۲۵تا ۱۱:۵۰

پیاده سازی سیستم های اطلاعاتی و طراحی وب - رشته شبکه و نرم افزار- پایه ۱۱-شاخه فنی و حرفه ای

ساعت ۱۱:۵۰تا۱۲:۱۵

دانش فنی تخصصی-رشته تاسیسات مکانیکی -پایه ۱۲-شاخه فنی و حرفه ای

ساعت ۱۲:۱۵تا۱۲:۴۰

طراحی و اجرای چهره با پاستل- رشته چهره سازی - پایه ۱۱-شاخه کاردانش

ساعت۱۲:۴۰ تا ۱۳:۰۰

جنسیت سازی با ابزار مختلف - رشته چهره سازی- پایه ۱۰-شاخه کاردانش

متوسطه اول:

ساعت۱۴:۳۰تا۱۵:۰۰

کاروفناوری

پایه هفتم

ساعت۱۵:۰۰تا۱۵:۳۰

کاروفناوری

پایه هشتم

ساعت ١۵:٣٠ تا ۱۶:۰۰

کاروفناوری

پایه نهم

دوره آموزش مجازی متوسطه

ساعت ١۶:۰۰تا ١۶:۳۰

پرورشی

توانمند سازی شغلی

متوسطه دوم :

ساعت ١۶:۳۰تا١٧:۰۰

هویت اجتماعی - پایه ۱۲- رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک

ساعت ۱۷:۰۰تا ۱۷:۳۰

ریاضی سه - حل سوالات امتحانی نهایی پایه ۱۲ - رشته علوم تجربی

ساعت ۲۰:۴۰ تا ۲۱:۱۰

ریاضی سه - پایه ۱۲- رشته علوم تجربی

ساعت ۲۱:۱۰ تا ۲۱:۴۰

مشاور تحصیلی

شبکه ۴

ساعت۸علوم وفنون ادبی ۳(انسانی)

ساعت۸:۳۰ علوم وفنون ادبی ۳(انسانی)

ساعت۹علوم وفنون ادبی۳(انسانی)

ساعت۹/۳۰حل سوالات ریاضیات گسسته(ریاضی)

ساعت۱۰حل سوالات ریاضیات گسسته ( ریاضی)

ساعت ۱۰:۳۰حل سوالات ریاضیات گسسته(ریاضی )

شبکه قرآن و معارف سیما

.............متوسطه دوم...............

ساعت ۸ تا ۸:۳۰ صبح - اصول عقاید ۳ - پایه ۱۲ - رشته علوم و معارف اسلامی

ساعت ۸:۳۰ تا ۹ صبح - تاریخ ۳ - پایه ۱۲ - رشته علوم و معارف اسلامی

.............متوسطه دوم.................

ساعت ١۵:۰۰ تا ١۵:٣٠ - عربی، زبان قرآن ۳ - پایه ۱۲ - رشته علوم و معارف اسلامی

..............متوسطه اول..............

ساعت ١۵:٣٠ تا ١۶ - پیام های آسمان پایه هفتم

وبگردی

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: