به گزارش برنا؛ جدول دروس مدرسه تلویزیونی چهارشنبه 12 خرداد به شرح زیر است:

شبکه ‌آموزش:

فنی و حرفه ای و کاردانش :

ساعت۱۱:۰۰ تا ۱۱:۲۵

لباس شب و عروس -رشته خیاطی - پایه ۱۱- شاخه کاردانش

ساعت۱۱:۲۵تا ۱۱:۵۰

کارگاه نوآوری و کارآفرینی- رشته شایستگی های غیر فنی- پایه ۱۱-شاخه فنی و حرفه ای و کاردانش

ساعت ۱۱:۵۰تا۱۲:۱۵

دانش فنی تخصصی-رشته ماشین ابزار -پایه ۱۰-شاخه فنی و حرفه ای

ساعت ۱۲:۱۵تا۱۲:۴۰

الگو سازی - رشته طراحی و دوخت - پایه ۱۰-شاخه فنی و حرفه ای

ساعت۱۲:۴۰ تا ۱۳:۰۰

چهل تیکه دوزی - رشته طراحی و دوخت- پایه ۱۰-شاخه فنی و حرفه ای

متوسطه اول:

ساعت۱۴:۳۰تا۱۵:۰۰

ادبیات فارسی

پایه هفتم

ساعت۱۵:۰۰تا۱۵:۳۰

ادبیات فارسی

پایه هشتم

ساعت ١۵:٣٠ تا ۱۶:۰۰

ادبیات فارسی

پایه نهم

دوره آموزش مجازی متوسطه

ساعت ١۶:۰۰تا ١۶:۳۰

آموزش معلمان

تولید محتوای الکترونیکی

متوسطه دوم :

ساعت ١۶:۳۰تا١٧:۰۰

زبان انگلیسی سه - پایه ۱۲- مشترک تمام رشته ها

 

ساعت ۱۷:۰۰تا ۱۷:۳۰

زیست شناسی سه - پایه ۱۲ - رشته علوم تجربی

ساعت ۲۰:۴۰ تا ۲۱:۱۰

ادبیات فارسی- پایه ۱۲- مشترک تمام رشته ها

ساعت ۲۱:۱۰ تا ۲۱:۴۰

مشاور تحصیلی

شبکه ۴

ساعت۸جغرافیا۳

ساعت۸:۳۰جغرافیا۳

ساعت۹جغرافیا۳

ساعت۹جغرافیا۳

ساعت۹:۳۰سوالات علوم وفنون ادبی

ساعت۱۰سوالات علوم وفنون ادبی

شبکه قرآن و معارف سیما

.............متوسطه دوم...............

ساعت ۸ تا ۸:۳۰ صبح - علوم و معارف قرآنی ۱ - پایه ۱۰ - رشته علوم و معارف اسلامی

ساعت ۸:۳۰ تا ۹ صبح - احکام ۱ - پایه ۱۰ - رشته علوم و معارف اسلامی

.............متوسطه اول.................

ساعت ١۵ تا ١۵:٣٠ - آموزش قرآن پایه ۹

..............متوسطه دوم..............

ساعت ١۵:٣٠ تا ١۶ - دین و زندگی ۱ - پایه ۱۰ - رشته ریاضی فیزیک و علوم تجربی

وبگردی

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: