به گزارش برنا؛ حوزه اجتماعی از گستردگی فراوان برخوردار است. این حوزه کلی و جزیی‌ترین مسائل زندگی هر فرد را شامل می‌شود. با توجه به اینکه در زمینه اجتماعی اقدامات فراوان در دستور کار قرار گرفته و هنوز در بسیاری از زمینه‌ها جای کار وجود دارد. هم‌اکنون در شرایط انتخاباتی کشور لازم است تا نامزدهای انتخاباتی بیش از پیش در زمینه مهار آسیب‌های اجتماعی وارد عمل شده و بتوانند اقدامات مناسب را در دستور کار قرار دهند.

سید حسن موسوی چلک، رییس انجمن مددکاری ایران درباره کم و کیف رسیدگی به مسائل اجتماعی در مناظره‌های اخیر  به خبرنگار برنا گفت: بنده به عنوان کارشناس در حوزه اجتماعی انتظار سوالات بیشتری را  در مناظرات انتخاباتی داشتم تا سوالات حساس‌تر و جدی‌تر پرسیده شود.

 او افزود: باید در مناظره وضعیت آسیب‌های اجتماعی مورد بررسی قرار بگیرد.

موسوی چلک ادامه داد: در مناظرات انتخاباتی مجری در سوالات باید برای نامزدها انتخاباتی آسیب‌های اجتماعی را مطرح کرد. باید برای نامزدهای انتخاباتی سوالات تشریح و پیشنهادات نامزدهای انتخاباتی نیز پرسیده شود.

 رییس انجمن مددکاری ایران تصریح کرد: باید برنامه‌ها در این باره مشخص شود. نوع سوال پرسیدن مهم است، چون وقتی سوال به شیوه مناسب پرسیده نشود، فرد مصاحبه شونده هم هر نوعی که دوست دارد پاسخ می‌دهد.

این استاد دانشگاه افزود: وقتی سوال به شکل مناسب پرسیده نشود، در این شرایط نمی‌توان کاری از پیش برد. برای مثال در مناظره‌های اخیر فرد مصاحبه کننده از آسیب‌های اجتماعی سوال پرسیده اما کاندید مورد نظر در پاسخ مساله دیگر را مطرح می‌کند و بسیاری از پاسخ‌ها به سوالات ربطی نداشت.

کاندیدها در مناظره‌ها برنامه ندارند

او ادامه داد: اغلب کاندیدها در پاسخ‌ها برنامه‌ای درباره مسائل نداشتند. این در حالی است که هدف از برگزاری مناظره‌ها تشریح برنامه‌های نامزدها است. نباید در مناظره‌ها اقدامات دولت فعلی یا گذشته نقد شود، بلکه باید بر اساس برنامه اقدامات را در دستور کار مطرح شود.

رییس انجمن مددکاری ایران تاکید کرد: در برنامه‌های اجتماعی باید درباره افراد در سنین مختلف و گروه‌ها اجتماعی از جمله پیر، جوان، معتادان و .. مطرح شود، اما درباره چرایی رسیدگی به این افراد و برنامه‌های نامزدها صحبت نشد.

 مسئله بحران‌ها در مناظره‌ها مطرح نشد

موسوی چلک ادامه داد: در دو مناظره گذشته مسئله بحران‌ها در آسیب‌های اجتماعی و پاسخ به بحران‌ها مطرح نبود. این مناظره باید بر اساس برنامه‌ها مطرح می‌شد. هر مناظره‌ای کارکردی دارد و هدف معرفی برنامه است. در مناظره‌ها در حوزه اجتماعی برنامه خاصی مطرح نشده است.

مناظره‌های انتخاباتی ما را قانع نکرد

 او درباره اظهارات شعارگونه در بیانات نامزدهای انتخاباتی در مناظره‌های اخیر گفت: این مناظره‌ها ما را قانع نکرد. اظهارات در حد پاسخ رییس جمهور به برنامه‌ها نیست. توجه به ادبیات اجتماعی فقط در بین برخی از نامزدها بود.

اجرای نظام چند گانه تامین  اجتماعی را خواستاریم

موسوی چلک درباره ارائه برنامه از سوی نامزدهای انتخاباتی در  زمینه آسیب‌های اجتماعی تاکید کرد: در گام نخست اجرای نظام چند گانه تامین اجتماعی برای فقر، سلامت، افراد دارای معلولیت، اشتغال، رفاه و ... با اجرای نظام چندگانه تامین  اجتماعی محقق  شود. دولت آینده با طی کردن این مسیر می‌تواند موفق باشد.

به گفته او البته باید دانست که اقدامات در این زمینه زمان‌بر است. برای مثال اگر امروز در زمینه اجرای نظام چندگانه تامین اجتماعی اقدام شود در دو دهه آینده نتایج حاصل می‌شود.

موسوی چلک ادامه داد: راه برون رفت برای جلوگیری از آسیب‌های اجتماعی و دسترسی مردم به رفاه اجتماعی تنها راه اجرای نظام چند لایه تامین اجتماعی است.

او درباره نظام چند لایه تامین اجتماعی افزود: باید بتوان با مساعدت مشکلات را برطرف کرد. در این وضعیت دیگر چسبندگی به دولت ایجاد نمی‌شود. عده‌ای به هر دلیل نیاز به حمایت دارند. برخی از افراد چند سال نیاز به حمایت دارند. از سوی دیگر  برخی افراد از سال 58 در سازمان‌های حمایتی سمت گرفته و هنوز هم هستند. افراد باید بعد از دریافت حمایت‌های اجتماعی بار دولت را کاهش دهند.

موسوی چلک تاکید کرد: از سوی دیگر هزینه، خرج و مخارج افراد باید با یکدیگر هماهنگ باشد. از سوی دیگر هم دولت با حمایت باید فرد را توانمندسازی کنند. البته شرایط افراد هم در این روند تعیین کننده است. برای مثال یک خانوار بیش از 5 نفر حمایت می‌شود. آیا فردی به دلیل بیماری خاص حمایت می‌شود؟ از سوی دیگر خرج و مخارج این خانوارها در تهران در مقایسه با شهری همچون تفرش به یک میزان نیست.

دولت باید در ارتقای سلامت اجتماعی برنامه داشته باشد

 او افزود: باید نیازها بررسی، شناسایی و با اطلاعات قوی و غنی در این حوزه اقدام کرد. نکته دیگر این است که دولت باید در حوزه اجتماعی برنامه داشته باشد. برای مثال دولت باید برای ارتقای سلامت اجتماعی برنامه داشته باشد. از سوی دیگر هم در ارتقای سلامت و هم در ابلاغ به دستگاه‌ها و تشکیل وزارت امور اجتماعی با حضور تمامی سازمان‌ها به همراه منابع موجود و تجمیع شوراهای عالی غیرکارآمد و فعالیت یک شورای قوی در حوزه اجتماعی فعالیت کند.

برای هر اقدامی باید پیوست ارائه شود

او تصریح کرد: نکته دیگر اینکه دولت قبل از برنامه نباید درباره هر طرحی نظر دهد. هر اقدامی باید پیوست اجتماعی و فرهنگی  داشته باشد. دولت باید در زمینه فضای مجازی رویکرد داشته باشد. با توجه به موضوع کرونا بخشی از برنامه‌ها را  باید  به عوارض کرونا اختصاص داد.

آموزش و پرورش و معلمان را دریابید  

رییس انجمن مددکاری ایران با بیان اینکه دولت آینده باید آموزش و پرورش و معلمان را دریابد، گفت: دولت آینده باید معلم را از مالیات معاف کند و معلم در زمان بازنشستگی همچون دوران خدمت حقوق دریافت کند.  مدرسه باید محیط اجتماعی باشد.

موسوی چلک افزود: نهادینه شدن تفکر اجتماعی در مدرسه برای ارتقای سواد اجتماعی و سلامت روان از اهمیت برخوردار است. هیچ محیطی به اندازه مدرسه برای این حوزه کارآمدی ندارد. پرهیز از خصوصی‌سازی کالاها و خدمات اجتماعی نیز در اولویت قرار بگیرد، چون خدمات اجتماعی جز حیطه وظایف حاکمیتی محسوب می‌شود.

او تصریح کرد: دولت‌ها برای فرار از مسئولیت‌ها به این سمت حرکت کرده‌اند. شایسته سالاری و انجام اقدامات اجتماعی به دست افراد متخصص در این زمینه است. در دو سال اخیر اختیار فعالیت‌های اجتماعی به دست افراد غیراجتماعی افتاده است. حوزه اجتماعی نباید با رویکرد امنیتی مدیریت شود. حوزه اجتماعی کاملا غیرسیاسی است در صورت فعالیت‌های مناسب در زمینه ارتقای امنیت اجتماعی می‌توان موثر باشد.

رییس انجمن مددکاری ایران گفت: افزایش سرمایه اجتماعی پاسخگوی، شفافیت و ایجاد فضا برای نخبگان انجمن‌های غیردولتی، غیرتخصصی و رسانه‌ها است.       

//انتهای پیام:۳                                

خبرنگار: زهرا سلیمانی

وبگردی

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: