به گزارش برنا؛ تمامی زنان خانه دار 18 تا 50 سال می‌توانند با مراجعه به یکی از شعب سازمان تامین اجتماعی، تحت پوشش بیمه زنان خانه دار قرار گیرند.

زنانی که شاغل نبوده یا فاقد رابطه استخدامی و مزدبگیری با کارگاه‌های مشمول قانون تأمین اجتماعی هستند و همچنین زنانی که مدتی مشغول به کار بوده اند و سابقه پرداخت حق بیمه دارند، اما آن را ادامه نداده‌اند، می‌توانند از بیمه زنان خانه‌دار و مزایای آن استفاده کنند.

بر اساس این گزارش در بیمه زنان خانه‌دار، افراد واجد شرایط می‌توانند با داشتن 55 سال سن تمام و ٢٠ سال سابقه پرداخت حق بیمه از بازنشستگی و دریافت مستمری سازمان تامین اجتماعی بهره‌مند شوند.

گفتنی است در این نوع بیمه بازنشستگی با 45 سال سن و 30 سال سابقه، بازنشستگی با 55 سال سن و حداقل 20 سال سابقه، بازنشستگی با 20 سال سابقه و 42 سال سن برای مشمولین قانون کار، بازنشستگی با 20 سال سابقه متوالی یا 25 سال سابقه متناوب در مشاغل سخت و زیان‌آور و بازنشستگی با 20 سال سابقه بدون شرط سنی برای جانبازان محقق می شود.

حق بیمه پرداختی در بیمه زنان خانه دار

سازمان تامین اجتماعی سه سطح از تعهدات بیمه‌ای را برای زنان خانه‌دار درنظر گرفته است:

نوع اول با نرخ پرداخت حق بیمه 14 درصد است و تنها شامل بازنشستگی و فوت بعد از بازنشستگی می‌شود.

نوع دوم نرخ پرداخت حق بیمه 16 درصد است و شامل بازنشستگی و فوت قبل و بعد از بازنشستگی خواهد بود.

نوع سوم با نرخ پرداخت حق بیمه 20 درصدی، شامل تعهدات بازنشستگی، فوت و از کارافتادگی می‌شود.

نکته با اهمیت این است که 2 درصد این نرخ‌ها را دولت متعهد شده است، به این ترتیب در سال جاری با توجه به حداقل دستمزد مصوب شورایعالی کار:

برای مدل اول یعنی نرخ پرداخت حق بیمه سهم بیمه شده 12 درصد، مبلغ ماهانه 230 هزار تومان

برای مدل دوم یعنی نرخ پرداخت حق بیمه 14 درصد مبلغ ماهانه 267 هزار تومان

برای مدل سوم یعنی نرخ پرداخت حق بیمه 18 درصد، مبلغ ماهانه 343 هزار تومان پرداخت می‌کنند.

مزیت بیمه زنان خانه‌دار سازمان تامین اجتماعی

در طرح زنان خانه‌دار ابتدا انتخاب نرخ‌ها با متقاضی است. بعد از انتخاب نرخ توسط متقاضی با توجه به شرایط او از لحاظ سابقه و وضعیت سلامتش نرخ پرداخت حق بیمه مشخص می‌شود، اما مزیت دوم بیمه زنان خانه‌دار به اجباری نبودن بحث بیمه درمانی مربوط می‌شود.

ممکن است یک زن خانه‌دار از خدمات بیمه درمانی همسرش استفاده کند، در این صورت ضرورتی ندارد این فرد، حق بیمه درمان هم بپردازد. به عبارتی می‌تواند قرارداد بدون بیمه درمانی با تامین اجتماعی منعقد کرده و همچنان از خدمات درمانی بیمه همسر استفاده کند و تعهدات بلندمدت شامل بازنشستگی، فوت و از کارافتادگی را از سازمان تامین اجتماعی دریافت کند.

برای دریافت اطلاعات بیشتر در این زمینه می توانید به سایت سازمان تامین اجتماعی به آدرس www.tamin.ir مراجعه کنید.

وبگردی

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: