به گزارش برنا؛ حتماً شما هم از بدخطی پزشکان بسیار شنیده اید. شاید هم شده که بارها نسخه یا آزمایشتان را بالا و پایین کرده باشید و از آن سر در نیاورده باشید. لابد اتفاق افتاده که به داروخانه رفته اید و دکتر نتوانسته نسخه تان را بخواند و شما را دوباره فرستاده پیش پزشکتان. از همه بدتر اینکه به خاطر بدخطی پزشک داروی اشتباه خورده باشید. آیا همه اینها کلافه و عصبانی تان نکرده؟ پرسیده اید آخر این چه رسمی است؟ رسم خرچنگ قورباغه نوشتن؟

دستخط-پزشک

وبگردی

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: