به گزارش برنا؛  توجه به خواست عمومی کارکنان شهرداری منتخبین شورای ششم با شعار اصولگرایی و خدمت بی منت پیروز انتخابات شورای شهر تهران شدند . منتخبین جدید از همان ابتدا با شفاف سازی در بیان شاخص ها برای انتخاب شهردار و مشورت و نظرخواهی از شهروندان نشان دادند که بر خلاف شورای قبل شهروندان را به مسائل شهری محرم می دانند . از اعضای محترم شورای می خواهیم که با شفاف سازی آرای منتخبین شورا و مشخص کردن امتیاز هر یک از شهرداران پیشنهادی در شاخص های اعلام شده در جدول ذیل برای انتخاب شهردار تهران  اعتماد عمومی وخصوصا بدنه شهرداری را بازیابی کنند.

میزان هماهنگی و همسویی با مصوبات شورای شهر منتخب، قابلیت ایجاد تعاملات اجتماعی و ارتقای مشارکت مردمی و روحیه مردمی؛ قابلیت رهبری و توانایی تشکیل تیم قوی و شبکه کاری، منسجم و توان بکارگیری بدنه شهرداری و مدیران جوان، دارای رویکرد تحول‌گرا و جوان گرا و شناخت و نگاه فرهنگی- اجتماعی، اجماع سیاسی کلان، توانایی اجماع سازی (قدرت مذاکره و تعامل با مجلس، دولت و سایر نهادها، سابقه و تجربه مدیریتی موفق (اجرای پروژه های مهم و موفق)، آشنایی کلی با قوانین، ساختارها، فرآیندهای مدیریت شهری و شناخت تهران و مسلط بر نظام مسائل شهر تهران، مراقبت نسبت به اطرافیان و منتسبین و عدالت محور، برخوردار از روحیه مبارزه با فساد و فاقد تعارض منافع، ساده زیست و پاکدست، فهم اقتصادی و توانمندی در تأمین منابع مالی شهر، قوت تفکر و عمل  انقلابی با روحیه جهادی از جمله شاخص های منتخبان شورای ششم برای شهردار تهران هستند.

وبگردی

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: