به گزارش برنا؛ در بازگشایی مدارس ضرورت دارد علاوه بر رعایت اصول بهداشتی، مقررات ویژه ای از طریق فاصله گذاری اجتماعی، برای کاهش مواجهات، متناسب با سطح اضطرار و درجه اهمیت فعالیت آموزشی و مهارتی در نظر گرفته شود.

توجه به پیشگیری از تجمع، رعایت فاصله گذاری در ترددها و تهویه مناسب از موارد قابل توجه در بازگشایی مدارس است و کماکان اولویتها شامل شستن دست ها، فاصله فیزیکی مناسب و استفاده از ماسک برای همه افراد در مدرسه مورد تاکید است.

در شراطی که مدارس برای بازگشایی آماده می شوند نیاز است که علاوه بر تشکیل کمیته سلامت مدرسه، ارزیابی وضعیت آمادگی مدرسه مطابق با چک لیست های ابلاغی وزارت بهداشت و وزارت آموزش و پرورش انجام، به برنامه های آموزش سلامت و رعایت بهداشت فردی برای دانش آموزان و مخاطبان توجه، سلامت دانش آموزان توسط مراقبان یا رابطان سلامت، پایش و مراقبت، آموزش نیروهای خدماتی و نظارت بر عملکرد آنها به منظور اجرای دقیق برنامه مدون بهداشتی و گندزایی مدرسه انجام، ارتباط و تعامل با مخاطبان و مسئولان نظارتی/ مدیریتی برای فعالیت های اطلاع رسانی و اصلاحی برقرار، گزارشات برای پیگیری و رصد نظام مراقبت در مقابل کرونا تهیه و ثبت، واکسیناسیون همه عوامل مدرسه انجام و با ناظران بهداشتی مراکز جامع خدمات سلامت و انجمن اولیاء و مربیان برای اطمینان بخشی به خانواده ها و ترغیب آنها به رعایت اصول بهداشت فردی همکاری شود.

 

وبگردی

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: