به گزارش خبرنگار خبرگزاری برنا ،مدیر عامل آتش نشانی شهرداری بجنورد در همین رابطه توضیح داد: مقارن با ساعت 14 و 30 دقیقه ظهر امروز نشت بنزین از تانکر سوخت رسانی  در کنارگذر شمالی باعث شد تا 5 اکیپ اطفائ حریق در محل حادثه حضور پیدا کنند.

علی گودرزی افزود: در این حادثه تانکر حاوی سوخت از قسمت سوپاپ تخلیه دچار نقص فنی شده بود که مایعات قابل اشتعال به سرعت در حال جاری شدن در محل حادثه ( کنارگذر شمالی) بود.

وی ادامه داد: به محض رسیدن نیروهای عملیاتی بلافاصله کار انتقال و هدایت مایعات قابل اشتعال به محل مخصوص و همچنین استفاده از محلول کف برای مقابله با آتش سوزی احتمالی آغاز شد.

مدیر عامل آتش نشانی تصریح کرد: بعد از اقدامات پیشگیرانه با حضور نیروهای ایمنی شرکت نفت با استفاده از  پمپ ضد جرقه کار انتقال مستقیم سوخت به تانکر دوم آغاز شد .

گودرزی یادآور شد: بنزین از جمله مایعات قابل اشتعال است که در هوای آزاد هم قابلیت انفجار و آتش سوزی دارد که با واکنش سریع نیروهای امدادی آتش نشانی بجنورد خطر آتش سوزی در محل حادثه مرتفع شد.