به گزارش خبرگزاری برنا، در این عصر کسی نمی تواند منکر حضور تکنولوژی ها در زندگی باشد. اصلا قبول که گوشی های موبایل جزیی از زندگی شده است اما شاید فقط یک یلدا فرصت داشته باشیم تا بجای دیدن برچسب ها عکس های پروفایل بتوانیم چهرهای واقعی یکدیگر را ببینم . شاید فقط همین یک یلدا برای ما مانده باشد تا بفهمیم چقدر دلمان برای  دیدن حالات واقعی صورت افراد تنگ شده است . شاید فقط یک یلدای دیگر فرصت داشته باشیم با خانواده های واقعی  وقت بگذرانیم .

درد دل از کارشناسان و شخصیت ها گذشته امروز درد بیشتر افراد جامعه این است . پای صحبت هرکسی که می نشینی دلش دورهمی بدون اخبار و کامنت شکلک های مجازی می خواهد. شاید امروز کمتر باورکنند اما هنوز هستند کسانی که پایشان به این دنیای سریع و بدون احساس واقعی باز نشده باشد . کسانی که شاید اسمشان در لیست مخاطبان تماس نباشد و ما خیلی وقت است. که فراموش کردیم خبری از آنان بگیریم.

این بار نه به خواست نه سازمان و نهاد و گروهی بلکه مردم خودشان می خواهند گوشی های موبایل را کنار بگذارند .

  کمپین یلدای بدون وای فای بهترین فرصت است . تا به یاد بیاوریم برای پند گرفتن نیازی به نوشته های  نامشخص از دکتر شریعتی و کوروش کبیر نیست . بزرگترها و داستان های زندگی شان از هر پند داستان دیگری مفید تر خواهد بود.

 شاید اگر همه به این کمپین بپیوندیم ، به یاد بیاوریم برای شاد بودن در کنار هم راه های زیادی هست . شاید قصه خوانی یا بازی های دسته جمعی

 شب یلدا بدون وای فای شاید فقط یک قم از فاصله ی میان نسل ها کم کند و نسل جوان هم بیاموزد زندگی بدون وابستگی به تکنولوژی حتی برای یک شب ممکن است .

واقعیت این است که زندگی در دنیای مدرن امروز همه ما را تحت تاثیر قرار داده است. دنیایی که محور و مرکزیت آن تکنولوژی است و ارتباطات مجازی که همین تکنولوژی پیشرفته برای ما به ارمغان آورده، وقت زیادی از زندگی ما را اشغال کرده؛ به گونه ای که اگر قدری در رفتارها و ارتباطاتمان عمیق شویم، متوجه خواهیم شد که چقدر با افراد دور و برمان فاصله گرفته ایم. شاید در حین همین روزهای شلوغ خبر برسد که یکی از بزرگان فامیل، دوست صمیمی خود را در سانحه ای از دست داده اید. اگر غرق در زندگی تک بعدی خود باشید روزی برای دیدن همین آدم ها دلتنگ خواهید شد.

بهترین کاری که در همین دقیقه می توانید بکنید این است . که در اولین حرکت عکس پروفایل خود را به عکسی با مضمون شب یلدا تغییر بدهید و به شکلی این پیام را بدهید که قرار است شبتان را با خانواده واقعی خود بگذرانید نه خانواده مجازی