به گزارش خبرگزاری برنا، یحیی رحمتی، مدیرکل میراث‌فرهنگی استان امروز یکشنبه 27 فروردین با اعلام این خبر گفت: «بررسی‌های اولیه صورت‌گرفته نشان می‌دهد که این بنا متعلق به دوران مظفرالدین شاه قاجار است که مراحل نهایی ثبت خود را طی می‌کند و امیدواریم تا پایان اردیبهشت با دریافت لوح ثبتی آن دغدغه حفاظتی ما در خصوص خانه تاریخی حکیمیان از بین برود.»

او ادامه داد: «بنای خانه حکیمیان در دهه 80 توسط سازمان مسکن و شهرسازی استان زنجان تملک شد و پس از رایزنی‌های صورت‌گرفته در سال 94 به‌صورت 10ساله در اختیار اداره‌کل میراث‌فرهنگی زنجان قرار گرفت.»

مدیرکل میراث‌فرهنگی زنجان درخصوص برنامه‌های میراث‌فرهنگی، برای این بنا عنوان کرد: «اداره‌کل میراث‌فرهنگی هنگام تحویل بنا از سازمان مسکن و شهرسازی متعهد شده است که علاوه بر حفاظت، مرمت و احیای بنا، کاربری ویژه شهری با موضوعیت گردشگری و جاذبه‌های تاریخی برای آن تعریف کند.»

رحمتی درباره کاربری درنظر گرفته‌شده برای خانه تاریخی حکیمیان زنجان گفت: «اولویت ما در مرحله اول نگهداری از این بنای دوره قاجاریه است و آنچه برای این بنا پیش‌بینی شده است، تبدیل آن به موزه فرهنگ عامه استان به‌منظور احیای فرهنگ و سنت‌های رایج استان، فرهنگ و سنن در حال فراموشی یا فرهنگ و سنت‌هایی است که فراموش شده‌اند.»

به گفته رحمتی تاکنون 50 میلیون تومان هزینه مرمت اضطراری برای این بنا انجام شده است و 450 میلیون تومان تأمین اعتبار برای شروع طرح مرمت آن صورت گرفته است.

او در خصوص پیشینه این بنا عنوان کرد: «ما کمتر بنایی از آن دوره در زنجان داریم که سرپا باشد. خانه تاریخی حکیمیان از دو بنا تشکیل شده که یکی از آن‌ها متعلق به دوره مظفرالدین‌شاه قاجار است و مساحتی بیش از 900 متر دارد. بنای دیگر متعلق به اواخر دوره پهلوی اول و اوایل پهلوی دوم است که بیش از 200 متر مساحت دارد. مجموع مساحت این دو بنا 1200 متر است.»