به گزارش خبرنگار اجتماعی برنا، از بیکاری و نبود اشتغال این روزها مدام سخن گفته می شود  اما در کنار اخبار بیکاری به همان اندازه شاهد اعلام کمبود نیرو در برخی مشاغل هستیم.

به طور مثال وزارت بهداشت از کمبود پرستار و آموزش و پرورش از کمبود معلمان  می گویند.

اینکه در بازار داغ بیکاری کمبود نیرو وجود دارد ذهن را معطوف بی نظمی و هدفمند حرکت نکردن  در فضای شغل و اشتغال می کند. و یا شاید هم مشکل کار  " فقدان مشاوران مجرب با علم به بازار کار و نیازهای جامعه" است.

اینکه با توجه به مشکلات فعلی چرا آموزش و پرورش برای جهت دهی دانش آموزان و رسیدن به بازار کار مطلوب از مشاوران تحصیلی مجرب استفاده نمی کند مبحثی بود که با کارشناس آموزش و پرورش در مورد آن گفتگو کرده ایم.

مهدی بهلولی، کارشناس آموزش و پرورش در گفتگو با خبرنگار اجتماعی برنا اظهار داشت: آموزش و پرورش می تواند از مشاوران مجرب با علم به بازار کار، برای هدایت تحصیلی دانش آموزان بکارگیری کند.  تا چند سال گذشته در دوره متوسطه دوم، مشاوران برای انتخاب رشته دانش آموزان را هدایت تحصیلی می کردند اما متاسفانه اتفاقی که در حال حاضر افتاده، حذف پست مشاوره در مقطع دوم و انتقال مشاوران به پایه اول بوده است.

این کارشناس تاکید کرد: آموزش و پرورش معتقد است که باید بخش اعظم آموزش و پرورش را خانواده ها انجام دهند در همین راستا شاهد هستیم که والدین قبل از انتخاب رشته چه در کنکور چه در بدو ورود به دبیرستان، مبالغ هنگفتی را به مشاوران خارج از مدارس پرداخت می کنند تا هدایت تحصیلی شوند.

بهلولی ادامه داد: آموزش و پرورش می تواند با راه اندازی مرکز رسمی مشاوران مجرب، نیازهای شغلی جامعه را بررسی و حتی با جهت دهی به دانش آموزان، تعداد جوانان بیکار را کاهش دهد.

وی افزود: در حال حاضر ما با کمبود 300 هزار نفری نیرو در آموزش و پرورش رو به رو هستیم که درصد زیادی از بازنشستگان همچنان مشغول به تدریس هستند این اتفاق ناشی از عدم برنامه ریزی و جهت دهی به جوانان است چرا که اگر در زمان انتخاب رشته تحصیلی و دانشگاهی مشاوران با علم به بازار کار و نیاز جامعه، هدایت می شدند، اکنون با این مشکلات چه در حوزه نیروی انسانی و چه در بخش بیکاری جوانان رو به رو نبوده ایم.

دانشگاه فرهنگیان آماده پذیرش 50 هزار نیرو است اما به آنها مجوز نمی دهند

کارشناس آموزش و پرورش تصریح کرد: با وجود کمبود نیروی آموزشی، دانشگاه فرهنگیان همچنان 5 تا 10 هزار نیرو پذیرش می کند در حالی که باید تا سقف 50 هزار نفر را پوشش دهد.

وی اعلام کرد: با تحقیقاتی که از مسئولان این حوزه داشته ام به بنده اعلام کردند که آماده پذیرش 50 هزار نیرو هستند اما برای این اقدام به آنها مجوز نمی دهند.