|

ایران کشوری است که علیرغم برخورداری فراوان از منابع و ذخایر طبیعی همواره در معرض حوادث طبیعی از قبیل زلزله و سیل قرار دارد. تا آنجا که خاطرات ما و نسل‌های گذشته یاد می‌کند حوادثی نظیر زلزله و سیل کمابیش در بسیاری از نقاط کشور رخ داده است. در این میان زلزله کرمانشاه از جهات گوناگون با زلزله‌های گذشته تفاوت چشمگیری داشت. ۳۶۵ رو قبل شامگاه یکشنبه ۲۱ آبان 1396 زلزله ای به قدرت ۷.۳ ریشتر در حوالی کرمانشاه به وقوع پیوست. زلزله ای که در کسری از ثانیه روستاهای زیبا را به خرابه تبدیل کرد . زلزله ای که در مدت کمی بسیاری از عزیزان هموطن را داغدار کرد چه کودکانی که یتیم شدند و چه مادرانی که در غم از دست دادن فرزندان خویش میسوزند. این داغ با گذشت یک سال کم نشده و مردم را هر روز به سر مزار عزیزان میکشاند. مزاری که جز خاک نیست و فقط یاد و خاطر عزیزان زنده مانده است.