به گزارش گروه اجتماعی برنا ؛ در نخستین همایش ملی فناوری فضایی که در روزهای ٨تا١٠ بهمن سال جاری در دانشگاه علم و صنعت ایران برگزاری شد، محققان و متخصصان پژوهشگاه فضایی ایران با ارائه ٤٣مقاله تخصصی و برگزاری برخی از کارگاه‌های آموزشی و همچنین ارائه.دستاوردهای فناوری خود در نمایشگاه مربوط، حضور فعال داشته‌اند.

در بخش کارگاه‌های تخصصی نیز که در روز نخست این همایش برگزار شد، پژوهشگران مرکز تحقیقات فضایی پژوهشگاه فضایی ایران کارگاهی با عنوان" کاربرد سنجش از دور در کشاورزی دقیق" را ارائه کردند که مورد توجه متخصصان و اساتید این حوزه قرار گرفت.

در بخش های مختلف دیگر هم مقالات متعددی به مورد پذیرش دبیرخانه نخستین همایش ملی فناوری فضایی قرار گرفت که در روزهای برگزاری این همایش ارائه شد.