به گزارش خبرنگار  گروه اجتماعی برنا، در راستای عملکرد وزارت ورزش و جوانان در راستای همکاری با سازمان‌های مردم نهاد جوانان در سراسر کشور گفتگویی را با  رییس مجمع سازمان‌های مردم نهاد جوانان استان‌ اصفهان داشته‌ایم که در ادامه خواهید خواند:

نورالدین سهرابی؛ ریاست  مجمع سازمان‌های مردم نهاد استان اصفهان در خصوص همکاری‌هایی که مابین وزرات ورزش و جوانان با سمن‌های مردم نهاد جوانان بیان کرد: طرح استیضاح وزیر ورزش و جوانان اقدام نادرستی است. وزارت ورزش و جوانان و معاونت جوانان این وزارتخانه به عنوان متولی حوزه جوانان در خصوص همکاری با سمن‌های جوانان گام‌های مثبتی را برداشته است و پس از انتخاب محمد مهدی تندگویان به عنوان معاون ساماندهی امور جوانان وزرات ورزش و جوانان شاهد تسریع در جهت رفع نیازهای جوانان و ایجاد زیرساخت‌های لازم در این حوزه بوده‌ایم.

وی در خصوص همکاری‌های مابین وزرات ورزش و جوانان  و سازمان‌های مردم نهاد گفت: مبحث امضای تفاهم‌نامه با وزرات کشور در رابطه با شناسه ملی و شکل‌گیری مجمع ملی جوانان که انتخابات آن در دی ماه سال گذشته در استان کرمان برگزار شد و همچنین اساسنامه مجامع ملی که در راستای  رسیدگی به مباحث پیرامون جوانان به تصویب رسیده است از موارد مهم حمایتی وزارت ورزش و جوانان از سمن‌های کشور بود.

سهرابی در خصوص اینکه در شرایط فعلی سمن‌ها نیازمند چه حمایت‌هایی هستند  اظهار داشت: سایه حوزه ورزش بر حوزه جوانان سنگینی می‌کند و صرفا وجود یک معاونت در بدنه وزراتخانه نمی تواند تمامی مشکلات حوزه جوانان را  برطرف سازد به همین دلیل مجلس شورای اسلامی باید زودتر تکلیف این موضوع را روشن کند و به جای استیضاح وزیر این بخش که در دست خودشان است را حل کنند.

وی در ادامه تصریح کرد: رشد و توسعه کشور در حوزه اجتماعی در گرو حمایت از سازمان های مردم نهاد و فعالیت های مردم نهاد است و باید تمامی دستگاه های اجرایی علی الخصوص وزرات ورزش و جوانان در این موضوعات ورود پیدا کنند و توجه بیشتری را به حوزه معاونت امور جوانان داشته باشند و اعتبارات لازم را به این موضوع تخصیص یابد.

وی افزود: از دیگر درخواست‌های سمن ها ، به رسمیت شناختن مجمع ملی سازمان های مردم نهاد کشور به عنوان یک سازمان حقوقی ثبت شده از سوی دولت است که معاون اول رییس جمهور از اساسنامه آن رونمایی کرد و همچنین تا قبل از احیای سازمان ملی جوانان، مجلس شورای اسلامی ردیف بودجه‌ای مستقل را سالیانه به مجمع ملی سازمان های مردم نهاد کشور اختصاص دهد و از وزرات ورزش و جوانان نیز تقاضا داریم تا در قالب سرفصل های اعتباری سالیانه وزراتخانه که به دولت ارائه می شود بودجه ای را به مجمع ملی جوانان اختصاص دهد.

سهرابی در پایان نیز با اشاره خانه های جوانان که در سراسر کشور تشکیل شده است بیان داشت: اعتبارهای خوبی در زمینه تجهیز و ساخت خانه های جوانان اختصاص یافته است که نوید از رخ دادن یک اتفاق خوب در بدنه وزرات ورزش و جوانان است ، برای مثال در استان اصفهان در حال حاضر 5 خانه جوانان در حال ساخت است و یک خانه جوانان نیز در شهر اصفهان افتتاح شده است و سمن هایی که توانایی مستقل عمل کردن را ندارند و مکانی را برای فعالیت های خود نمی توانند فراهم سازند می توانند فعالیت های خود را در آن جا انجام دهند واین خانه ها  تبدیل به پایگاهی برای اتحاد و انسجام و همچنین کار تیمی در بین سمن های مختلف شده است که باعث نزدیکی و همفکری در بین تمامی فعالین اجتماعی و سمن های حوزه جوانان خواهد شد.