به گزارش خبرنگار اجتماعی برنا، در شرایط فعلی کشور مردم ما نیاز دارند نمانیدگان به مسائل مهمتری فکر کنند، ولی در حال حاضر با مسئله استیضاح وزیر ورزش و جوانان مواجه شدیم! به نظر می رسد نماینده های مردم باید مردمی تر فکر کنند و مشکلات عمیق تر جامعه را به صحن علنی مجلس بکشند و خواستار بررسی آنها باشند. در خصوص اینکه چرا نماینده بین اینهمه الویت به این استیضاح رسیده اند مصاحبه ای با نماینده های سمن ها داشته ایم. 

محسن پروانه، دبیر مجمع سمن های استان کرمانشاه با بیان اینکه نظر مجمع استانی سمن های کرمانشاه به عملکرد وزیر ورزش و جوانان مثبت است، دلیل مخالفت خود را با استیضاح وزیر ورزش و جوانان اینگونه بیان می کند: «استیضاح وزیر ورزش و جوانان با توجه به عملکرد ایشان بی معنا است .در دوره آقای سلطانی فر افزیش اعتبارات در زمینه سمن ها زیاد بوده، و از سوی دیگر تعداد سمن ها افزایش پیدا کرده است، به حدی که در حال حاضر حدود 2 هزار و 600 سمن در کشور ما وجود دارند. افزایش تعداد سمن ها و افزایش اعتبارات برای آنها باعث شده است که بتوانند اقدامات مفیدی را در کشور انجام دهند. یکی از اقدامات مهم سمن ها در کشور در سیل اخیر بود که توانستند نقش مهمی در کمک به همنوعان داشته باشند.»

او اقدامات وزیر ورزش و جوانان را در هویت بخشی به جوانان اینگونه بیان می کند: « در دوران آقای سلطانی فر اقدامات مفیدی برای هویت بخشی به جوانان صورت گرفت که می توان به برگزاری دو مجمع ملی در کرمان و شیراز اشاره کرد. سمن های کل کشور در این مجمع ها جمع شدند و انتخاب هیئت رئیسه صورت گرفت. وزیر ورزش و جوانان با استان های کشور ارتباطی نزدیک دارند، به حدی که با مجامع استانی 25 استان کشور دیدار نزدیک داشتند. این دیدارها نقش مهمی در ارتقای نقش سمن ها در کشور داشته اند.»