بهرام حسن زاده - دبیر سازمان مردم نهاد ندای آرامش فارس، در گفت‌وگو با خبرنگار جوانان خبرگزاری برنا، اظهار داشت:وقتی می خواهیم عملکرد یک وزراتخانه و یا یک وزیر را مورد برسی قرار دهیم باید منصف باشیم و قطعا نقد منصفانه باعث افزایش کارایی خواهد شد اما متاسفانه برخی ها نقدهایشان مغرضانه است و این افراد مغرض در نقدهایشان هیچ اشاره ای به اقدامات مثبت ندارند و با برجسته کردن نقاط منفی سعی در تخریب دارند.

حسن زاده ادامه داد: سلطانی فر هماره با تمام توان از سازمان های مردم نهاد جوانان دفاع و حمایت ویژه نموده است وعملکردش هم در حوزه ورزش و هم در حوزه جوانان قابل قبول و مطلوب است اما برخی افراد مغرض و بی انصاف از جوان باوری ایشان واهمه دارند و عده ای منفعت طلب با جوسازی می خواهند اقدامات موثر ایشان در حوزه ورزش و جوانان را کمرنگ جلوه دهند.

این فعال اجتماعی افزود: جوان باوری سلطانی فر مربوط به این چندسال که به عنوان وزیر ورزش و جوانان به خدمت مشغولند نیست و اگر اندکی تحقیق در سوابق کاری ایشان داشته باشیم در رده های مختلف مدیریتی حامی جوانان بوده اند و به این قشر تاثیرگذار اعتماد راسخ داشته اند.

این فعال اجتماعی در پایان گفت:برای وزیر ورزش و جوانان و همکاران جوان و پرتلاششان آرزوی موفقیت روزافزون دارم و امیدوارم همچنان با قدرت در مسیر خدمت به جامعه بزرگ ورزش و جوانان گام بردارند.