به گزارش گروه اجتماعی برنا؛ کیانوش جهانپور، رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، با بیان اینکه پیوسته نبودن ادامه تحصیل پزشکان عمومی موضوعی جدید نیست، اظهار کرد: در گذشته برای استفاده از خدمات پزشکان عمومی در دوره طرح نیروی انسانی به خصوص مناطق محروم این موضوع مطرح بود، اما نگاه وزیر بهداشت فعلی با رویکرد جدید و بدون توجه به مسئله طرح نیروی انسانی به موضوع بوده است.

وی افزود: این موضوع ارتباطی با طرح نیروی انسانی یا افزایش مدت طرح نیروی انسانی ندارد و ایجاد تعهد خدمت جدید نمی‌کند بلکه این موضوع صرفاً پیش نیاز برای آشنایی با نظام ارائه خدمت به دوره تخصصی به شمار می‌رود.

جهان پور خاطر نشان کرد: برای تربیت پزشک عمومی از سوی دولت و وزارت بهداشت سرمایه گذاری صورت می‌گیرد و از سوی دیگر در کشور‌های پیشرفته مدارکی برای ورود یک پزشک به دوره‌های تخصصی نیاز است که یکی از آن‌ها سابقه خدمت در دوره عمومی است.

رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت بهداشت در پاسخ به این انتقاد که طرح ممنوعیت تحصیل پیوسته پزشکان عمومی باعث حذف افراد با استعداد می‌شود، توضیح داد: دانشجویان استعداد درخشان از این قانون مستثنا شدند و با دستور وزیر مشکل ممانعت از ادامه تحصیل مستقیم نخبگان این عرصه برطرف شد.

جهانپور در پاسخ به این سوال که چرا مدت این محرومیت سه سال تعیین شده است، اظهار کرد: مدت زمان سه سال فعلا از سوی مدیران و پزشکان در شورای آموزش پزشکی مطرح شده و کار کارشناسی و دقیق بر روی آن صورت نگرفته است.

وی در بخش دیگر برنامه مناظره رادیو گفت و گوعنوان کرد: آنچه که در دوره دانشجویی و پیش از فراغت از تحصیل مطرح می‌شود آموزش یا teaching است، اما practice دوره‌ای است که باید شخص هویت یک پزشک را دارا و به صورت یک پزشک مستقل شناخته شده باشد که رویکرد این دوره آشنایی با نظام جامع خدمت و معرفی جامعه هدف است.

جهانپور در خصوص حذف پزشک اجتماعی به میزان گفت: این رشته به دلیل افزایش تعداد فارغ التحصیلان و مشکلاتی که در کاریابی وجود داشت تا حدودی محدود شده است و حذف صورت نگرفته است.