به گزارش خبرنگار برنا، صبح امروز در جلسه شورای عالی استان ها در خصوص دریافت حق و الجلسه نمایندگان بحث و گفتگو بسیاری شکل گرفت و حاشیه ساز شد .

در این راستا  قامبیلی نماینده استان تهران در شورای عالی استانها به انتقادات خبرنگاران مبنی بر دریافت حق الجلسه نجومی واکنش نشان داد و گفت: آشغال جمع کن هستم و درآمد بالایی دارم؛ یکی از ملک های خود را به قیمت شش و نیم میلیارد تومان فروختم.

مشروح حرف های این نماینده در فیلم زیر :