به گزارش خبرنگار گروه اجتماعی برنا؛ مجید فراهانی در جریان صد و پنجاه و پنجمین جلسه علنی شورای شهر تهران در تحلیل درآمد هزینه سه ماهه نخست سال ۹۸ شهرداری تهران بیان کرد: علی رغم تحقق 95 درصد منابع مطابق برش سه دوازدهم بودجه مصوب ،ما شاهد کسری عملکرد 26 درصدی در بخش درآمدها هستیم.

رئیس کمیته بودجه و نظارت مالی افزود: شهرداری کسری عملکرد این بخش را از محل مازاد عملکرد 29 درصدی واگذاری دارائی های سرمایه ای (عوارض ساختمانی،مازاد تراکم مجاز و...) جبران نموده است.

وی خاطر نشان کرد: این روند هر چند منجر به تحقق منابع مورد نیاز برای شهرداری تهران در سه ماهه نخست سال 1398 شده است، اما نیازمند توجه ویژه است،زیرا زمینه ساز اتکای شهرداری بر منابع ناپایدار می گردد.

فراهانی تاکید کرد: بدون شک عدم تحقق 26 درصد از منابع بودجه در بخش درآمدها متاثر از فضای اقتصاد کلان کشور و اثرات تحریم ها بر اقتصاد شهری است. این اثر سبب شده است تا ما شاهد مازاد عملکرد سه ماهه نخست در بخش غیر نقدی تامین منابع شهرداری باشیم  که در برابر آن بخش تحقق منابع نقدی با کسری عملکرد 2.970 میلیارد ریالی مواجه است.

عضو شورای شهر تهران در پایان افزود: شایسته است به منظور اجرای قانون وارائه گزارشات شفاف و قابل بحث شهرداری و خزانه دار محترم گزارشات خود را به جای ارائه در سطح سر جمع منابع و هزینه مشتمل بر زیر عنوانهای اصلی منابع و مصارف تهیه و ارائه نمایند تا هم اعضاء شورا و هم شهروندان معزز تهرانی بدانند که  چه سهمی از منابع حاصل سه ماهه نخست از محل سهم مالیات بر ارزش افزوده یا مازاد تراکم مجاز یا عوارض پسماند تامین شده است و در برابر چه میزان صرف پرداخت حقوق و مزایا،نگهداشت شهر یا پروژه های عمرانی و توسعه شهر شده است. مطمئناَ ارائه گزارشات جامع و تفضیلی حق شورا و شهروندان است و با ارائه گزارشات جامع می توان درباره اداره مناسب و بهینه مالیه شهری اظهار نظر کرد.