به گزارش خبرنگار اجتماعی برنا؛ علی اعطا  در واکنش به بلند مرتبه ساژی غیر قانونی در حاشیه دریاچه خلیج فارس افزود: دریاچه خلیج فارس یکی از جاذبه‌های گردشگری در منطقه 22 تهران است که ساخت و سازهای بی‌رویه، بی‌ضابطه و عمدتاً بلندمرتبه در اطراف آن، صدمات جدی به دید و منظر آن زده است.

وی افزود: شهرداری منطقه 22 در تاریخ های 05/11/1395 و 11/05/1396 اقدام به صدور پروانه ساختمان و پروانه تغییر نقشه برای ملکی واقع در شمال شرق دریاچه شهدای خلیج فارس کرده است.

اعطا تاکید کرد: بر اساس پروانه های صادر شده در این ملک اجازه ساخت مجتمع تجاری- اداری در 31 طبقه (21 طبقه روی همکف و 9 طبقه زیر زمین) صادر شده است. این در حالی است که در آن تاریخ بر اساس مصوبه شورای عالی، صدور مجوز بلند مرتبه سازی (یعنی صدور پروانه ساختمان 12 طبقه به بالا) ممنوع شده بود.

رئیس کمیته معماری و طرح های شهری اضافه کرد: بر اساس بند 1-1 مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص مغایرت های طرح تفصیلی شهر تهران با طرح جامع در تاریخ 28/07/1393 هرگونه بلند مرتبه سازی (12 طبقه و بیشتر) در شهر تهران ممنوع شده است.

وی اظهار کرد: شهرداری منطقه، در پاسخ به مکاتبات انجام‌شده صدور پروانه های ساختمانی این ملک را بر اساس قرارداد منعقد شده فی ما بین مالک و شهردای در تاریخ 22/03/1392 توجیه کرده است.

اعطا ادامه داد: بر اساس این قرارداد 7197.8 مترمربع از 11174 مترمربع زمین ملک مذکور به شهرداری تهران منتقل شده است و شهرداری به صدور پروانه مجتمع متعهد شده است.

عضو کمیسیون معماری و شهرسازی افزود: این در حالی است که پروانه ساختمان ملک در تاریخ 05/11/1395 با تراکم 1065 درصدی و بر اساس تصمیم شورای معماری منطقه در تاریخ 17/06/1395 پس از ممنوعیت بلند مرتبه سازی در تهران اتفاق افتاده است. در واقع قرارداد منعقد شده، باید بعد از مصوبه شورای عالی باطل می شد.

اعطا بیان کرد: حتی در صورتی که مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص ممنوعیت بلند مرتبه سازی را نادیده بگیریم بر اساس ضوابط طرح تفصیلی شهر تهران در پهنه وقوع این ملک (121S) حداکثر تراکم مجاز در این ملک برابر 750 درصد است. اما پروانه صادره دارای 315 درصد اضافه تراکم غیرمجاز نسبت به ضوابط طرح تفصیلی است.

اعطا گفت: نکته بسیار مهم در خصوص این ملک محل قرار گیری آن است. این ملک در فاصله حدود 90 متری پیاده راه اطراف دریاچه خلیج فارس قرار گرفته است. در واقع در صورت احداث، این مجتمع (که در حال حاضر در مرحله گودبرداری قرار دارد) نزدیک ترین ساختمان به دریاچه خواهد بود و به دید و منظر دریاچه آسیب جدی وارد کرده و باعث ضایع شدن حقوق عمومی شهروندان می شود.

وی افزود: بر اساس موارد عنوان شده لازم است شهرداری تهران ضمن جلوگیری از هرگونه ساخت و ساز بلند مرتبه غیر قانونی، علاوه بر پیگیری های لازم در خصوص تخلفات صورت گرفته در این ملک و برخورد با متخلفین، اقدامات مقتضی جهت لغو مجوز ساخت و ساز صادر شده را انجام دهد.