به گزارش خبرنگار گروه اجتماعی برنا؛

بیشتر بخوانید:

قتل شبه عمد است /تشکیل هیأتی از کارشناسان اسلحه /نجفی مادرم را تهدید به قتل نکرده بود / زمان تیراندازی تعادل نداشتم

توضیح وکیل نجفی در خصوص گلوله دفرمه در بدن میترا استاد / احتمال تغییر روند پرونده در جلسه سوم دادگاه