الهام کزازی " نماینده هتل داران کل کشور "و رحیم یعقوب زاده " کارشناس گردشگری در خبرگزاری برنا حضور یافتند .

لینک کوتاه خبر