به گزارش خبرنگار اجتماعی برنا ، فعالیت زباله گردهای گونی بر دوش، با آن لباس های ژنده و کثیف بر تن  در سطح شهر تهران معضلی چند ساله است و  چون زخمی که انگار خوب شدنی نیست از گذشته بوده و گویی  برای همیشه خواهند ماند .

فعالان بسیاری برای حل این مشکل فعالیت کرده و می کنند و معتقد هستند که هیچ کودکی نباید در سطح شهر زباله گردی و به طور کل در جایگاه کودک کار قرار گیرد و سر چهارراه و میادین و در خیابان های شهر  آسیب های مختلف روحی و جسمی ببیند. رسیدن به این مهم ، بسیار ارزشمند است ولی حال که ایجاد این شرایط سخت شده است بهتر است در گام اول شرایط ایمن و  بهداشتی را برای این زباله گردها ایجاد کرد تا آسیب هایی که می بینند کمتر شود.

ممانعت از زباله گردی زنان و کودکان در تهران

 صدرالدین علیپور؛ مدیر عامل سازمان پسماند شهرداری تهران در خصوص آخرین وضعیت ساماندهی زباله گردها  سطح شهر تهران به خبرنگار برنا گفت:  در حال حاضر پیمانکارانی در مناطق مختلف شهر مشغول به فعالیت و جمع آوری زباله ها و پسماندهای خشک هستند، در گذشته این پیمانکاران به این دلیل که هزینه های اضافی را متقبل نشوند اجازه می داند هر فردی با هر بازه سنی مشغول به جمع آوری پسماندها و زباله های خشک شوند ، پس از مدتی تصمیم به ساماندهی این افراد گرفتیم و به دنبال این موضوع بودیم که دیگر کودکان و زنان به این کار اشتغال نداشته باشند و بازه سنی معینی را برای این کار در نظر گرفتیم و همچنین پیمانکاران را مکلف کردیم که اطلاعات این افراد را در سامانه تاسیس شده ثبت کنند تا اطلاعات و آماری صحیح را از این افراد داشته باشیم.

 علیپور ادامه داد: همچنین در راستای این طرح چندین ایستگاه پردازش در اطراف شهر احداث می شود تا دیگر هیچ کدام از افرادی که مشغول به جمع آوری پسماند و زباله های خشک هستند به سمت سطل های زباله نروند.

زباله گردی شغل است باید فضای سالم آن را مهیا کرد

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران در خصوص فعالیت کودکان در جمع آوری زباله در سطح شهر تهران با تاکید بر اینکه شهرداری مکانی است که بسیاری از ماموریت های موجود در آن با یکدیگر در تعارض است چنین توضیح داد :   در خصوص جمع آوری افراد زباله گرد دستوراتی وجود دارد و گشت های شهرداری نیز صورت می گیرد تا از فعالیت کودکان ممانعت شود .  افرادی هستند که می گویند فعالیت این افراد اشتباه است باید مانع شد از سوی دیگر افرادی نیز تاکید دارند که شغل است و این روزها نیاز به درآمد لازمه معیشت خانواده ها است و باید برای حفاظت سلامت آنها فکری کرد  در نتیجه سردرگمی در این خصوص به وجود می آید که نمی توان به شکل صحیح در مقابل این موضوع تصمیمات درستی را اتخاذ کرد.

چرخ دستی های مخصوص به جای گونی های بر دوش

مدتی است که زباله گردها مجهز به چرخ به جای گونی بر دوش شده اند و لباس های مخصوص جمع آوری  پسماند از سوی شهرداری بر تن آنها شده است در این خصوص و  در رابطه با ساماندهی پسماندهای خشک و برنامه هایی که در دستور کار وجود دارد بیان کرد: دو سطح برنامه در دوره جدید مدیریتی پسماند در سطح شهر تهران تدوین شده است که ساماندهی موضوع زباله گردی و جمع آوری پسماند را در بر خواهد داشت. در دوره کوتاه مدت این طرح ها پیمانکارانی که در مبحث جمع آوری پسماند خشک فعالیت می کنند موظف هستند افرادی را که به استخدام خود در می آوردند در محدوده سنی باشند که اجازه کار داشته دارند و به هیچ وجهی نباید از کودکان در این کار استفاده شود و هر گونه استفاده از کودکان برای بکار گیری تخلف محسوب می شود و با پیمانکاران متخلف به صورت جدی برخورد می شود و اگر پیمانکاران به این موضع اعتنایی را انجام ندهند در نهایت خلع ید خواهند شد و اجازه فعالیت به آنان داده نمی شود.

وی ادامه داد: همچنین تمام افرادی که به این کار اشتغال دارند باید لباس فرمی مشخص را داشته  و با نوع جمع آوری پسماند های خشک آشنایی کامل را داشته باشند تا باعث پراکندگی باقی زباله ها منجمله زباله های تر نشوند و به روش های اصولی مشغول به جمع آوری زباله شوند.

ایستگاه پردازش پسماند خشک در تمام مناطق تهران

 

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران با گفتن از اینکه  تمامی پیمانکاران موظفند اطلاعات تمامی افرادی را که به استخدام خود در آورده اند در سامانه تعیین شده برای این موضوع ثبت کنند گفت : تا جامعه آماری درستی از افرادی که مشغول به اشتغال به این امر هستند در دسترس باشد.در دوره دوم که تدریجا به وقوع می پیوندد برنامه های تفکیک به صورت دقیق صورت می گیرد و ایستگاه پردازش پسماندهای خشک در مناطق مختلف سطح شهر تهران نیز احداث می شود تا افرادی که به این کار اشتغال دارند  در این ایستگاه به عنوان کارگرانی که با کار آشنایی دارند مشغول به فعالیت شوند، برای مثال  در حال حاضر در منطقه 13 تهران شاهد وجود ایستگاه پردازش هستیم که به صورت صحیح مشغول جمع آوری و پردازش پسماندهای خشک است.

وی در پایان نیز بیان کرد: در حال حاضر شهر تهران به صورت روزانه 7 هزار تن زباله را تولید می کند و در حدود 3 تا 4 درصد نیز تفکیک می شوند تا زباله هایی که قابلیت بازیافت دوباره را دارند به چرخه استفاده باز گردد.

 

خبرنگار: امجد عبدی

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: