به گزارش گروه روی خط رسانه‌های خبرگزاری برنا؛ محمد کاظمی، عضو کمیسیون حقوقی قضایی مجلس شورای اسلامی، با اشاره به لایحه حمایت از حقوق مالکیت ادبی و هنری گفت: لایحه حمایت از حقوق مالکیت ادبی و هنری هنوز اجرایی نشده است.

عضو کمیسیون حقوقی قضایی مجلس شورای اسلامی با اشاره به روند پیگیری و بررسی آن گفت: موارد کمی از این لایحه هنوز باقیمانده است و به احتمال خیلی زیاد طی دو جلسه آینده کمیسیون درباره آن تصمیم گیری خواهد شد.

او ادامه داد: این لایحه به بررسی روند اجرایی و حقوقی مربوط به مالکیت ادبی و هنری می‌شود و به محض تصویب اجرایی خواهد شد.

منبع:yjc