به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری برنا، فرزاد رحمانی گفت: این تعداد در در روستاهای اطراف ترکمانچای شهرستان میانه ساکن بودند. 

رحمانی تعداد مصدومان این حادثه را تا لحظه مخابره خبر۲۰ نفر اعلام کرد.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: