به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری برنا؛ محمد سالاری، رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای اسلامی شهر تهران، در رابطه با ایجاد خیابان کامل که در برنامه پنج ساله سوم مورد تاکید قرار گرفته، گفت: خیابان کامل یکی از پازل‌های زیر مجموعه تحقق رویکرد انسان محوری یا مقابله با خودرو محوری محض است.

او افزود: خیابان کامل در برنامه 5 ساله گنجانده شده که بنا بر این برنامه در هر منطقه‌ای حداقل یک خیابان کامل پیش‌بینی می‌شود و اساسا خیابان کامل همانگونه که از اسمش پیداست به معنای حضور خودرو، در چرخه، عابر پیاده و حمل و نقل عمومی با غلبه پیاده راه و جداره‌های فعال در محدوده است.

سالاری خاطرنشان کرد: خیابان کامل یعنی مجموعه‌ای از کاربری‌های مختلط فعالی که مردم برای دریافت خدمات انگیزه حضور داشته باشند.

عضو شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به اینکه در چنین محدوده‌ای نباید شاهد خودرو محور بودن خیابان باشیم، افزود: خیابان کامل نباید به نحوی باشد که تردد اتومبیل ایجاد ترافیک کند.

او تصریح کرد: همچنین نباید خیابان کامل به نحوی باشد که از تردد اتومبیل جلوگیری شود یعنی مردم با همه وسایل بتوانند تردد کنند که البته این تردد به صورت محدود باید باشد.

رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه خیابان کامل در برخی از مناطق انجام شده است، گفت: به عنوان مثال در منطقه 20 در محدوده‌ای انجام شده و در برخی مناطق آغاز شده اما به سرانجام نرسیده و قطعا در سال آینده شاهد جنبش همگانی از سوی شهرداری مناطق خواهیم بود.

خبرنگار: سیمین برادران

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: