به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری برنا؛ على اعطا در توییتر خود نوشت: اگر هدف از طرح ترافیک، کاهش تردد (و در نتیجه کاهش آلودگی هوا و آلودگی صوتی) است؛ انشاء الله که با محدودسازی مشاغل و اصناف، این هدف حاصل شده است! شورای ترافیک تهران به ریاست شهردار محترم، اجازه بدهند طرح ترافیک همچنان متوقف بماند تا جمعیت بیشتری به سوی مترو و اتوبوس گسیل نشود.

علی اعطا

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: