به گزارش برنا از فارس، ذوالفقار زمان ، سرپرست معاونت سیاسی و امنیتی استانداری فارس گفت: طی یكسال گذشته 2 شهرستان و 7 بخش به مجموعه تقسیمات كشوری استان فارس افزوده شده است.

وی با اشاره به اجرای طرح سراسری یكسان سازی فهرست اسامی و عناصر تقسیمات كشوری از تیرماه سال 1389 در استان فارس، گفت: شناسایی كلیه روستاها، مزارع و مكان ها به منظور تعیین موقعیت آن ها روی نقشه های رقومی، از جمله اهداف اصلی اجرای این طرح بوده است.

وی افزود: از ابتدای شروع این طرح 2 شهرستان خرامه و كوار و هفت بخش كر در شهرستان مرودشت، مزایجان در شهرستان بوانات، ارد در شهرستان گراش، جنت در شهرستان داراب، طسوج در شهرستان كوار و كربال در شهرستان خرامه مورد تصویب قرار گرفته و به نقشه سیاسی استان فارس افزوده شده است.

سرپرست معاونت سیاسی و امنیتی استانداری فارس خاطر نشان كرد: تعداد 7 شهر به نام های كوهنجان در شهرستان سروستان، عماد ده در شهرستان ویژه لارستان، هماشهر در شهرستان سپیدان، اسیر در شهرستان مهر، دوزه در شهرستان جهرم، حسامی در شهرستان بوانات و خومه زار در شهرستان ممسنی از دیگر مصوبات تقسیمات كشوری استان فارس بوده است.

زمان همچنین از انجام مقدمات تبدیل روستاهای بابا منیر در شهرستان ممسنی، كوپن در شهرستان رستم، میانده و مجموعه دوگان در شهرستان فسا، خانیمن در شهرستان مرودشت، مادر سلیمان در شهرستان پاسارگاد، معز آباد جابری در شهرستان خرامه و مزایجان در شهرستان بوانات به شهر خبر داد.

وی تكمیل طرح پیشنهادی برای ارتقای روستاهای فاروق در شهرستان مرودشت، خیرآباد و سلطان آباد در شهرستان خرامه، دهكویه در شهرستان ویژه لارستان، فدشكوئیه و صحرارود در شهرستان فسا، مرز و رستاق در شهرستان داراب، طسوج و اكبر آباد در شهرستان كوار و جایدشت در شهرستان فیروزآباد به شهر را، از جمله اهداف بعدی مدیریت ارشد فارس دانست و بیان داشت: پرونده این روستاه ها در آینده نزدیك و پس از طی مراحل اولیه، برای تصویب نهایی به وزارت كشور ارسال خواهد شد.

سرپرست معاونت سیاسی و امنیتی استانداری فارس تاكید كرد: پس از ارتقاء فرمانداری لارستان به فرمانداری ویژه و راه اندازی فرمانداری شهرستان گراش، شاهد ارتقاء سیاسی و همچنین رشد و توسعه این شهرستان ها و استان بوده ایم.

زمان همچنین یادآور شد: شناسایی مناطق مستعد برای ارتقا در موضوع تقسیمات كشوری از جمله اولویت های كاری مدیریت ارشد استان فارس است.