خبرگزاری برنالرستان -گروه ورزشی:  نخبگان ورزشی استان همچون قاسم نوری‌زاده(جودوکار) که در عرصه‌های ملی و فراملی افتخارات مختلفی برای کشور کسب کرده‌اند نباید با معضلات معیشتی و حتی نبود یک شغل ثابت دست و پنجه نرم کنند.

حداقل کار این است که اینگونه ورزشکاران امنیت شغلی و بیمه پایدار داشته باشند.

ورزش هم سطح نخبگی دارد؛ همانگونه که در سایر عرصه‌ها، نخبه‌بودن تعریف شده است در عرصه ورزش و تربیت‌بدنی نیز بایستی از افتخارآفرینان این رشته به صورت نهادمند حمایت شود و آنها پس از کسب افتخارات ملی یا فراملی به حال خود رها نشوند که نوعی به حاشیه‌راندن نخبگان حوزه ورزش و تربیت‌بدنی محسوب می‌شود.

برعهده نمایندگان مجلس شورای اسلامی است که در این زمینه برای حمایت نهادمند و قانونی از نخبگان ورزشی افتخارآفرین، قوانین حمایتی لازم را تصویب کنند.

یک ورزشکار دارای تراز ملی یا فراملی، سالها زحمت می‌کشد تا برای کشورش افتخارات ارزشمندی کسب کند. او نباید در فقر اقتصادی و بی‌شغلی، به حال خود رها شود.

مدیریت محترم ارشد اجرایی استان با همکاری مدیریت محترم ورزش و جوانان استان لرستان بایستی برمبنای شناسایی نخبگان ورزشی استان که  بیکار و دارای مشکلات معیشتی هستند اقدام کرده و از روش‌های قانونی، حداکثر پیگیری‌ها برای رفع مشکل بی‌کاری این نخبگان افتخارآفرین ورزشی صورت گیرد.

 از جمله متغیرهای فرار برخی نخبگان، عدم توجه کافی برای رفع مشکلات معیشتی و رفاهی ایشان است.

اینها از جمله سرمایه‌های انسانی کشور هستند و بایستی از این سرمایه‌های انسانی به قدر کافی و پایدار، حمایت بشود.

در این زمینه بایستی از شکل‌گیری سازمان‌های مردم‌نهاد حوزه ورزشی و تربیت‌بدنی حمایت کرد و اجازه نداد نخبگان ورزشی افتخارآفرین برای کشور، بعد از رسیدن به سن پساقهرمانی، به حال خود رها شوند.

ورزش قهرمانی، صرفاً یک سرگرمی افتخارآفرین نیست بلکه بایستی به عنوان یک شغل حرفه‌ای دارای حق بیمه و حق دستمزد و حق بازنشستگی دوران پساقهرمانی، تعریف شود؛ زیرا ورزشکاری که در تراز قهرمانی فعالیت کرده است سال‌های متمادی از عمر جوانی خویش را در این راه سپری نموده است؛ راهی که هدف آن، افتخارآفرینی برای استان و کشور در رقابت‌های معتبر است.

ساختار ورزش حرفه‌ای یعنی وجود یک ساختار ورزش رقابتی و خصوصی به معنی واقعی کلمه.  ورزش بایستی برای ورزشکار حرفه‌ای، درآمد داشته باشد. ورزش رقابتی و خصوصی واقعی، درآمدزاست.

 این مهم است که نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای صندوق حمایت از قهرمانان کشور، اعتبارات افزایشی و قابل توجه درنظر بگیرند.

با اعتبارات اندک نمی‌توان از نخبگان ورزشی حمایت کافی را از نظر معیشت و رفاه به عمل آورد.

یاداشت :  شهرام شرفی

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: