به گزارش خبرگزاری برناازلرستان ؛ طهماسبی در جلسه انجمن کتابخانه های عمومی شهرستان ازنا ،اظهار کرد: با توجه به اعلام ستاد ملی مبارزه با کرونا مبنی بر شروع به کار مکان های فرهنگی، کتابخانه های عمومی نیز در سه مرحله باز گشایی شده اند. در مرحله اول و دوم  کتابداران نسبت به آماده سازی بخش های مختلف و ایجاد تغییرات مورد نظر برای بازگشایی جهت حضور اعضاء پرداختند.

او افزود: مرحله سوم که از یکم تیر ماه آغاز شده است، کتابخانه های عمومی با رعایت دستورالعمل های بهداشتی میزبان اعضاء و مراجعه کنندگان هستند.

طهماسبی با اشاره به پروژه ساخت کتابخانه عمومی شهر ازنا، تصریح کرد: با رایزنی های صورت گرفته و همکاری خوب مسئولین استانی و شهرستانی، پروژه در مرحله تایید نهایی نقشه های ساختمانی،  تهیه اسناد مناقصه و اخذ پروانه ساختمانی برای شروع پروژه می باشد. در سال جاری نیز این پروژه ساخت کتابخانه عمومی دارای ردیف اعتباری مطلوب می باشد.

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: