به گزارش خبرگزاری برناازلرستان ؛ عزیزی در جلسه شورای پژوهشی و فناوری دانشگاه لرستان ، اظهار کرد: یک کارگروه ذیل شورای پژوهشی دانشگاه تشکیل شود که نیازسنجی های استان لرستان در رابطه با پژوهش ها و تحقیقات کاربردی دانشگاه را مشخص و اولویت بندی کند.

او افزود: خوشبختانه بسترهای لازم برای هرچه کاربردی ترشدن پژوهش ها و تحقیقات دانشگاهی در استان فراهم شده است و نیاز است بیشتر از گذشته، در این زمینه فعالیت کرد.

عزیزی تصریح کرد: ایجاد پژوهشکده زنبور عسل دانشگاه لرستان و مرکز تحقیقات بلوط دانشگاه، از جمله اقدامات مهم در جهت تقویت ارتباط بین دانشگاه با جامعه و رویکرد تقاضامحوری در پژوهش و تحقیقات بوده است تا دانشگاه، هرچه بیشتر بتواند در رفع مشکلات و چالش های استان، اثرگذار باشد.

رئیس دانشگاه لرستان خاطر نشان کرد: از هرگونه پیشنهاد برای ارتقای پژوهش ها و تحقیقات کاربردی دانشگاهی در تناسب با نیازها و ظرفیت های استان، استقبال و حمایت می کنیم.

عزیزیتأکید کرد:معاونان پژوهشی دانشکده ها نقش مهمی در ترغیب و تشویق به انجام تحقیقات و پژوهش های کاربردی توسط اعضای محترم هیئت علمی در دانشکده ها دارند و فعالیت های تقاضامحور درحوزه کاری پژوهشی دانشکده ها بایستی بیشتر شوند.

 

رئیس دانشگاه لرستان، توضیح داد:«همچنین، حمایت از شرکت های دانش بنیان و تقویت ارتباط بین دانشگاه و اینگونه شرکت ها می تواند باعث ارتقای سطح کیفی فعالیت های مرتبط با اقتصاد دانش بنیان در استان شود».

 

دکتر عزیزی گفت:«هرچه تحقیقات و پژوهش های کاربردی و ارتباط بین دانشگاه و بخش های مختلف جامعه در استان بیشتر شود حرکت به سمت تحول آفرینی در جهت کارآفرینی و اشتغالزایی نیز سریع تر خواهد بود».

 

وبگردی

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: