به گزارش خبرگزاری برنا استان البرز، سرهنگ علی قاسم پوراظهار کرد: موضوع آسیب های اجتماعی و روش های مقابله با آن از موضوعات با اهمیتی است که برای حل آن نیازمند همکاری مستقیم خانواده ها و متولیان امور اجتماعی هستیم و سازمان های مردم نهاد با دریافت آموزش ها و اطلاعات به روز نقش موثری در شناسایی و کاهش آسیب های اجتماعی دارند.    

وی ادامه داد: پلیس با مجاهدت شبانه روزی خود در خصوص  اعتیاد و کاهش آسیب به خانوده ها تلاش فراوانی داشته و اقدامات انتظامی واجتماعی بسیاری در سطح مناطق حاشیه نشین وپرخطراجرا شده است.

سرهنگ قاسم پور با بیان این که خانواده به عنوان نخستین نهاد اجتماعی نقش بسزایی در فرایند پیشگیری دارد، اضافه کرد: تمرکز بر مهارت های تربیتی به والدین و آموزش مهارت های زندگی نظیر تصمیم گیری حل مشکل و مهارت دوست یابی به جوانان و نوجوانان باید در اولویت برنامه های پیشگیری از اعتیاد قرار گیرد، بنابراین؛ علاوه بر خانواده ها که با آموزش و آگاهی بخشی به فرزندان خود نقش مهمی در این رسالت ایفا می کنند، مدرسه و محیط جامعه نیزرسالت مهمی درپیشگیری از اعتیاد دارند.

معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی البرز در پایان گفت : امیدواریم در سال جاری با کمک و همیاری سازمان های مرد نهاد در امر آموزش و کاهش آسیب های اجتماعی در قالب برگزاری نمایشگاه، جلسات سخنرانی، برگزاری جلسات تخصصی با  افراد رها شده، آگاهی بخشی  و مشاوره در نقاط حاشیه نشین بتوانیم گامی موثر در راستای اجرای برنامه های پیشگیری از مواد مخدر برداریم.

 

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: