پرداخت مرحله دوم تسهیلات یک میلیونی صحت ندارد و برای خانوارهای ۵ نفر و بیشتر که پیش از این تسهیلات یک میلیون تومانی را دریافت کرده بودند نیز پیامک ارسال کردیم تا به این خانوارها نیز یک میلیون مازاد بر تسهیلات قبلی پرداخت شود.

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: