به گزارش برنا آذربایجان غربی ، مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی آذربایجان غربی  با بیان اینکه، مسجد جامع ارومیه به عنوان یکی از مساجد تاریخی دوره اسلامی با محراب گچبری و منحصر به فرد شناخته می‌شود، گفت: گمانه زنی و بررسی فضای گنبد خانه و دستیابی به بقایای معماری دوره ساسانی در عمق ۲ و نیم متری و مساحت ۶ مترمربع، برچینی، کف فرسوده و کف فرش مجدد گنبد خانه با آجر سفال حدود ۱۴۰ مترمربع، اخذ مجوز از پژوهشکده باستان شناسی کشور و انجام پژوهش‌های باستان‌شناختی به منظور پی گردی در محل حجرات ضلع شرقی صحن مسجد در قالب ۴ گمانه ۳ در ۳ متر و در عمق حدودا ۸۰ سانتی متری و دستیابی به بقایای معماری حجرات از جمله مهم‌ترین اقدامات مرمتی مسجد جامع ارومیه در طول دو سال اخیر ۹۷ و ۹۸ می‌باشد

جلیل جباری، پیگردی در ضلع شرقی گنبد خانه به منظور بررسی و دست یابی به بقایای معماری شبستان مسجد، اجرای یک ردیف از شبستان در ضلع شرقی گنبد خانه شامل ۳ دهانه طاق و گنبد در مجموع به مساحت حدود ۸۵ مترمربع به پیمانکاری شرکت ایوان‌سازه صدرا با مبلغ قرارداد ۲۴۲ میلیون تومانی در سال مالی ۱۳۹۶، تهیه نقشه‌های اجرایی حجرات ضلع شرقی براساس مستندات و مدارک تاریخی موجود از جمله سایر اقدامات برشمرد.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی آذربایجان غربی  برچینی پوشش فرسوده سقف شبستان چهل ستون، اصلاح عایق‌کاری و اجرای مجدد پوشش آجر فرش به مساحت حدود ۳۰۰ مترمربع، به پیمانکاری شرکت بناساز شیردل با مبلغ قرارداد ۳۰۴ میلیون تومان در سال مالی ۱۳۹۷ را اقدامات دیگر این اداره کل در راستای مرمت مسجد جامع ارومیه برشمرد.

جباری خاطرنشان کرد: با عنایت به تخصیص مبلغی در حدود ۲ هزار میلیون ریال از محل مصوبات سفر، تشریفات قانونی برای برگزاری مناقصه انجام شده و شرکت ذی‌صلاح با گرید مرمت و دارای رتبه ۴ برنده شده و در شرف عقد قرارداد است.

 

این مسئول اظهار کرد: ادامه احیای شبستان گنبددار مسجد با رعایت همه الگو‌ها و شاخص‌های تاریخی، ادامه احیاء حجرات ضلع شرقی، غربی و شمالی با استناد به عکس‌ها و مستندات تاریخی و ساماندهی صحن اصلی مسجد جامع ارومیه نیز در برنامه است.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی آذربایجان غربی، احیای کالبد مسجد و بازگرداندن آن به وضعیت اولیه در حد امکان و بر اساس مستندات موجود، احیای کاربری مذهبی مسجد جهت اقامه نماز‌های جماعت بازار با بازسازی شبستان ضلع شرقی به خاطر ارتباط تنگاتنگ بازار و مسجد در همه شهر‌های اسلامی، حذف ورودی‌های الحاقی و احیای ورودی‌های گذشته مسجد جهت احیای سلسله مراتب منطقی ورود به مسجد، اهدافی عنوان کرد که از مرمت این بنای تاریخی دنبال می‌شود.

جباری، بازسازی و احیاء حجرات پیرامون صحن مسجد و بهره برداری توسط طلاب دینی حوزه علمیه، احیای صحن مسجد و بازگرداندن آن به وضعیت گذشته؛ یعنی ایجاد مسجدی با حیاط مرکزی و ایوان‌های متقارن را اهداف دیگری برشمرد که دنبال می‌شود.

خبرنگار: علی غیور

عکاس: علی غیور

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: