به گزارش خبرگزاری برناازلرستان ؛ طی مراسمی آرش احمدی به عنوان سرپرست  صداوسیمای مرکز لرستان منصوب و جایگزین علیرضا شیروی شد.

احمدی که  پیش از این قائم مقام صداوسیمای مرکز لرستان را بر عهده داشت  معاونت اطلاعات و اخبار ، معاونت سیما ، معاونت صدا، مدیر تولید سیما، مدیر تفسیر خبر، مدیر تولید صدا و مسول بسیج صداوسیمای استان را در کارنامه خود دارد.

علیرضاشیروی  نیز  از دی‌ماه 1397 عهده دار  مدیرکلی صداوسیمای مرکز لرستان بود.

 

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: