به گزارش خبرگزاری برنا؛ شهرستانهای هشترود ، هریس ، میانه ، مرند ، مراغه ، عجب شیر ، سراب ، جلفا تا 14 مرداد 1399 در وضعیت قرمز کرونایی هستند و اسکو و خداآفرین و هوراند و ورزقان نیز در وضعیت سفید هستند.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: