به گزارش خبرگزاری برناازلرستان ؛ نجفی روز یکشنبه با بیان اینکه از افتتاح ۲۷ پروژه منابع طبیعی و آبخیزداری با اشتغال زایی ۳۸۸ نفر و با اعتباری بالغ بر ۷۹ میلیارد و سیصد و چهل و دو میلیون تومان در هفته دولت به بهره برداری می رسد با اشاره اینکه از این تعداد پروژه، ۲۶ عدد آن مربوط به طرح های آبخیزداری و آبخوان داری است ،خاطر نشان کرد: هدف از اجرای پروژه های آبخیزداری، کنترل سیل، اخذ رسوب، تقویت آبهای زیرزمینی، افزایش پوشش گیاهی و... است.

او ضمن اشاره  پروژه های قابل افتتاح از جمله بندهای خاکی و سنگی ملاتی، خاطر نشان کرد: فواید این طرح ها برای بهره برداران از عرصه های منابع طبیعی است.

نجفی  بیان کرد: در راستای بهره برداری از این طرح ها، بیش از ۳۸۸ نفر بصورت مستقیم فعالیت داشته و محل تامین اعتبار تکمیل این پروژها، صندوق توسعه ملی بوده است.

 

 

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: