به گزارش خبرگزاری برناازلرستان ؛  بیرانونددر این خصوص ،اظهار کرد: بیش از ۳۰ درصد از بذور خریداری شده گندم اصلاح شده طبقات مادری ، گواهی شده، استان از کشاورزان طرف قرار داد خرم آبادی خریداری گردیده و پس از انجام عملیات فرآوری و بوجاری  آماده توزیع بین کشاورزان گندم کار می باشد.

اوافزود:  براساس آخرین آمار اخذ شده از کارگزاری های  تهیه و توزیع بذور اصلاحی حوزه عمل بیش از ۷۵۰۰ تن انواع ارقام متناسب با کشت اقلیم معتدل وسرد، بذر گندم اصلاح شده آبی و دیم در قالب قرار داد های منعقده  از کشاورزان خرم آبادی خریداری و آماده تحویل به کشاورزان می باشد.

 مدیر جهاد کشاورزی خرم آباد خاطر نشان کرد: با توجه به وضعیت اقلیمی مناطق خرم آباد، بذور گندم و جو اصلاح شده مورد نیاز کشاورزان توسط کارگزاران مستقر در حوزه مراکز جهاد کشاورزی تهیه و حمل شده و در کنار سایر نهاده های کشاورزی همچون سم و کود به قیمت مصوب آماده توزیع می باشد.

 

 بیرانوند، ارقام بذور دیم مورد نیاز کشاورزان را حدود ۶۰۰۰ تن و بذر گندم آبی مورد نیاز کشاورزان خرم آبادی را حدود ۱۰۰۰تن اعلام کرد وگفت:  با توجه به تامین بخشی از نیاز  کشاورزان بصورت خود مصرفی کمبود بذر اصلاح شده احساس نمی شود.

 مدیر جهاد کشاورزی خرم آباد به کلیه کشاورزان حوزه عمل توصیه کرد به منظور افزایش عملکرد در واحد سطح در سال جهش تولید  ، سعی کنند که نسبت  به تهیه بذور اصلاح شده مورد نیاز با مشورت کارشناسان محقق معین و کارشناسان پهنه مراکز ۸وزه عمل اقدام نمایند .

 او افزود:  کلیه امکانات لازم در جهت کشت مکانیزه دیم و آبی فراهم  و در دسترس کشاورزان قرار دارد.

یرانوند گفت: پیش بینی می شود در سال زراعی جاری  بیش از ۴۵۰۰۰ هکتار گندم دیم و آبی در خرم آباد کشت گردد .

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: