به گزارش خبرگزاری برنا از سنندج، در اجرای آئین نامه برگزاری مجامع انتخاباتی رئیس هیات های ورزشی استان ها، اداره کل ورزش و جوانان کردستان از متقاضیان تصدی ریاست هیأت ورزش کارگری استان با شرایط ذیل ثبت نام می نماید.

 

متقاضیان می توانند با در دست داشتن مدارک زیر از تاریخ 99/06/26 به مدت هفت روزکاری از ساعت 8 الی 14 تا پایان وقت اداری 99/07/2 به اداره کل ورزش و جوانان استان، کارشناس امور مجامع مراجعه فرمایند.

 

تکمیل فرم مشخصات فردی

ارائه تصویر برابر با اصل حداقل مدرک لیسانس (2 سری)

عکس پرسنلی 3 قطعه 4 *3

ارائه تصویر برابر با اصل تمام صفحات شناسنامه (2 سری)

ارائه تصویر برابر با اصل کارت ملی

ارائه تصویر برابر با اصل کارت پایان خدمت یا معافیت دائم برای آقایان

در صورت شاغل بودن مدت سابقه کار یا حکم کارگزینی ارائه گردد

ارائه برنامه پیشنهادی برای تصدی ریاست هیأت مذکور

ارائه برگه عدم سوءپیشینه و عدم اعتیاد به مواد مخدر

دارا بودن حداقل 25 سال تمام

حضور فرد متقاضی در هنگام ثبت نام الزامی است

تبصره: مدرک تحصیلی فوق دیپلم برای افرادی که قبلا یک دوره ریاست هیات استان را برعهده داشته اند، قابل قبول خواهد بود

نکته: چنانچه پرسنل نیروهای مسلح داوطلبین احراز پست ریاست هریک از هیات های ورزشی استانی باشند لازم است، جهت حضور در فرآیند ثبت نام، معرفی نامه کتبی و رسمی از سازمان ورزش و آمادگی جسمانی نیروهای مسلح را به دبیر مجمع ارائه نمایند.

هیات های استانی با مجوز لازم از سازمان ورزش و آمادگی جسمانی نیروهای مسلح می توانند نسبت به کارگیری پرسنل نیروهای مسلح در هیات مربوطه اقدام نمایند.

نظر به اهمیت ساماندهی رسیدگی به شکایات وارده از سوی نامزدهای شرکت کننده در انتخابات هیأت های استانی، طی بخشنامه شماره 9715/32/ص به تاریخ 1394/04/30 مقرر گردیده است افراد معترض به فرآیند انتخابات و نتیجه آن حداکثر ظرف مدت 10 روز پس از برگزاری انتخابات شکایات خود را به همراه مستندات مربوط جهت رسیدگی به امور مجامع وزارتخانه ارسال نمایند.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: