به گزارش خبرگزاری برنا از سنندج، به مناسبت چهلمین سالگردهفته دفاع مقدس و به منظور حمایت از مناطق کمتر برخوردار بسیج جامعه پزشکی درقالب اعزام تیم‌های تخصصی، پزشکی بهداشتی به روستای شریف آباد از توابع شهرستان دیواندره شامل چهار نفر متخصص زنان،داخلی، اطفال و پزشک عمومی و پنج نفر از کارشناسان بهداشت،تغذیه،مامایی،کارشناسان تغذیه، بهداشت و روانشناسی به ارائه خدمت و توزیع  داروهای رایگان پرداختند.

همچنین طی ۲ هفته گذشته، تیم های پزشکی عمومی به معاینه مردم منطقه وغربالگری جهت ارجاع به پزشکان متخصص، اقدام نمودند.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: