به گزارش خبرگزاری برنا از مشهد، قاضی تعزیرات در بازرسی از یک نانوایی نیمه‌یارانه‌ای در محدوده خیابان فرامرزعباسی گفت: از متصدیان نانوایی خواستیم تا فاکتورهای خرید ۱۱۰ کیسه آرد یارانه‌ای را که مهر استان گلستان بر روی آن خورده بود، ارائه کنند اما آنان از ارائه فاکتور خودداری کردند.

وی ادامه داد: به‌دلیل بی‌توجهی به اخطار داده‌شده، این نانوایی به‌دلیل مشکوک بودن ۱۱۰ کیسه آرد به ظن قاچاق، پلمب شد.

همچنین به گفته بازرس اتاق اصناف مشهد هر کیسه آرد دولتی ۳۳ هزار تومان و هر کیسه آرد نیمه‌یارانه‌ای ۵۶ هزار تومان است، این مسئله دلیلی برای قاچاق آردهای دولتی است.

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: