به گزارش خبرگزاری برناازلرستان ؛ روانخواه در جمع رسانه ها ،اظهار کرد: پس از مرحله ی تست گیری و انجام دور اول تمرینات در خرم آباد، از روز شنبه پنجم مهرماه دور دوم تمرینات در تهران پیگیری می شود.

سرمربی خیبر خرم آباد افزود: بازیکنان انتخاب شده از تیم قبلی، و بازیکنان تازه جذب شده، تمرینات خود را در دو نوبت انجام می دهند.

 

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: