به گزارش خبرگزاری برنا از کردستان، بهمن مرادنیا در دیدار با حسام مهدی ارزیاب یونسکو در خصوص ثبت جهانی اورامان ضمن قدردانی از تلاش های انجام شده برای شناساندن اورامان به عنوان یک میراث طبیعی، تاریخی و فرهنگی افزود: مجموعه دولت همه تلاش و مساعی خود را برای تامین نظر کامل یونسکو و بهبود فضای منطقه اورامان بکار خواهد گرفت.

 وی با بیان اینکه هم اکنون گردشگری در جهان به عنوان یک صنعت پر درآمد در دنیا مطرح است، ادامه داد: مردم دنیا مشتاق دیدن مناظر بکر طبیعی و فرهنگ های غنی و متفاوت هستند و بی گمان ثبت جهانی اورامان توجه جهانیان را جلب خواهد کرد.

 مرادنیا اظهار کرد: مردم منطقه اورامان همیشه آغوششان به روی مهمانان باز است و حتما در صورت ورود گردشگران زندگی اقتصادی مردم و ساکنان آن مناطق متحول خواهد داشت.

حسام مهدی ارزیاب یونسکو نیز ضمن بیان حیرت از زیبایی های اورامان گفت: در چند روز حضور در منطقه اورامان مردم با قلب هایشان پذیرای ما شدند.

وی گفت: اگر مشکلی در اورامان وجود دارد حاصل مداخلات از بیرون و ساختمان های احداثی توسط دولت است که با بافت سنتی و معماری آن همخوانی ندارد که در این زمینه دولت برای اصلاح و تغییر آن باید کمک کند.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: