به گزارش برنا آذربایجان غربی،  سید کریم ابراهیم زاده افزود: در جهت ترویج و توسعه کشت محصول دانه روغنی کلزا در سطح شهرستان انواع بذور خارجی بصورت یارانه دار شامل بذور فرانسوی و آلمانی،انواع کودهای شیمیایی یارانه دار، سموم علف کش و تسهیلات سرمایه در گردش برای کشاورزان کلزاکار تدارک و تامین شده است.

 وی ادامه داد: همچنین کلاس های آموزشی و ترویجی کشت کلزا در مراکز جهادکشاورزی برای کشاورزان برگزار و در طی مرحله کشت نظارت و راهنمایی های فنی از طرف کارشناسان مراکز جهادکشاورزی شهرستان انجام گرفته است.

ابراهیم زاده بیان کرد: برای سال زراعی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ برنامه ریزی شده تا ۱۰ هکتار کلزا در شهرستان ،بصورت نشائی برای اولین بار در سطح استان کشت شود که مراحل تهیه خزانه نشا با نظارت کامل کارشناسان این مدیریت بخوبی انجام شده و در ادامه نشاهای آماده شده به سطح مزرعه انتقال خواهند یافت.

وی خاطر نشان کرد: دولت و وزارت جهاد کشاورزی برای توسعه کشت کلزا و دانه های روغنی مصمم است؛ چراکه کشت این محصول سبب افزایش درآمد کشاورزان شده و همچنین حاصل خیزی خاک را بدنبال دارد.

همچنین کلزا از محصولات کم اب بر بوده که موجب صرفه جویی در مصرف آب شده و در احیا دریاچه ارومیه هم نقش بسزایی دارد.

خبرنگار: سینا پسران افشاریان

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: